KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-28 ze dne 18.8.2014
 

Potvrzení sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 44 let.

Pacientka s hraniční hyperkalcémií a elevací PTH přichází na oddělení nukleární medicíny k potvrzení patologicky postiženého příštítného tělíska vpravo dole. 

Z rodinné anamnézy: bez sledovaných chorob

Z osobní anamnézy: doposud zdráva, bez operací či úrazů

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, normostenického habitu, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenů, AS reg. 70/min, TK 120/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hraniční hyperkalcémie, elevace PTH

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie - susp. adenom příštítného tělíska vpravo dole.

K potvrzení lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/ldCT) a 185 MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsem vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou potvrzujeme při akvizici metodou SPECT/ldCT . Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz. obr).

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě potvrzujícím nález při vyšetření sonografickém. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek. V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy. Vpravo nahoře pak nález po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie (AP projekce) pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo nahoře) a 99mTc-MIBI (uprostřed) se zřetelnou akumulací MIBI
v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy. Vpravo nahoře pak nález po provedení počítačové subtrakce. /
Obr.2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním.

/ Obr. 2.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka
v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
tel.: 577 552 233
bernatek@bnzlin.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software