KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-33 ze dne 26.11.2014
 

Detekce a přesná lokalizace patologicky změněného příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou adenomu příštítného tělíska.

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 39 let.

Pacientka s hyperparathyreózou a pozitivní rodinnou anamnézou adenomu příštítného tělíska bez zřetelné patologie příštítných tělísek při sonografickém vyšetření přichází na oddělení nukleární medicíny s žádostí o případnou detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka a sestra adenom příštítného tělíska

Z osobní anamnézy: obezita, hypertenze, polyvalentní alergie, CHOPN

Objektivně: při přijetí obezita, eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, s prodlouženým expiriem, AS reg.80/min, TK 150/95 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie štítnice-bez pozoruhodností

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsme vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou lokalizujeme při akvizici metodou SPECT/ldCT do těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).

Diskuse:

Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě u pacientky s pozitivní rodinnou anamnézou. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr:

Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním radiofarmaka.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním radiofarmaka
. /
Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí
radiofarmaka v těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. / Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
tel.: 577 552 233
bernatek@bnzlin.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software