KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-35 ze dne 10.03.2015
 

Dva adenomy příštítných tělísek

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava-Poruba


Kazuistika:

NO: 73letá žena s velmi suspektním adenomem příštítného tělíska vpravo dole dle ultrasonogramu, s elevací hladiny parathormonu v séru a s hyperkalcémií. 

Pacientka byla odeslána na naše oddělení k provedení scintigrafického vyšetření.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc - MIBI) (methoxyisobutylisonitrilu). Celkově jsme aplikovali 600 MBq 99mTc - MIBI do žíly horní končetiny. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1)


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole.

/ Obr. č. 1: 30minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole. /
Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci.

/ Obr. č. 2: 5minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci. / 
Obr. č.3: Fúze obrazů SPECT/CT krku a mediastina 195 minut po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v dolní části pravého laloku štítné žlázy v těsném kontaktu se stěnou trachey. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č.3: Fúze obrazů SPECT/CT krku a mediastina 195 minut po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v dolní části pravého laloku štítné žlázy v těsném kontaktu se stěnou trachey. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / 

Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT/CT krku a mediastina 195 minut po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v horní části hrudníku vlevo. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT/CT krku a mediastina 195 minut po aplikaci radioindikátoru.
Zaměřeno na ložisko v horní části hrudníku vlevo. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / 
Jsou patrná dvě ložiska zvýšené depozice radioindikátoru – jedno v dolní části pravého laloku štítné žlázy (v těsném kontaktu se stěnou trachey) a druhé v horní části hrudníku vlevo. 

Závěr:

U pacientky s hyperparatyreózou pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné fúzí obrazů SPECT/CT prokazujeme přítomnost dvou adenomů příštítných tělísek a to v dolní části pravého laloku štítné žlázy a dalšího ektopického v horní části hrudníku vlevo.Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Porubakontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2014, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software