Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafická lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI SPECT/ldCT
u mladé pacientky s hyperparathyreózou

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 25 let.

Pacientka s doposud negativní interní anamnézou a laboratorně zjištěnou hyperparathyreózou přichází s žádostí o případnou scintigrafickou detekci a lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka ca pankreatu, sestra hyperfunkce štítnice, otec ca plic

Z osobní anamnézy: negativní

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.70/min, TK 120/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza, hraniční leukocytóza

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie štítnice-bez jednoznačného ložiskového postižení

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsme vcelku jednoznačnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou lokalizujeme při akvizici metodou SPECT/ldCT těsně laterokaudálně od dolního pólu levého laloku štítnice. Tento obraz je zvýrazněn po provedení počítačové subtrakce (viz.obr).Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě u pacientky s doposud negativní interní anamnézou. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení je vyšetření nutno doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním radiofarmaka.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1. fáze vlevo nahoře, 2. vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním radiofarmaka.
/
Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce.

/ Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu levého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v těsné blízkosti dolního pólu levého laloku štítné žlázy. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Jaromír Bernátek
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz