Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


„Učebnicový“ příklad detekce a lokalizace adenomu příštítného tělíska pomocí 99mTc-MIBI

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 47 let.

Pacientka s hypertenzí a laboratorně zjištěnou hyperparathyreózou přichází s žádostí o scintigrafické potvrzení susp. sonografického nálezu patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka ICHS a hypertenze, mladší bratr ca varlete, otec ca žaludku

Z osobní anamnézy: hypertenze, obezita

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.80/min, TK 125/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperparathyreóza, hraniční glykémie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie štítnice-susp. uzel vpravo dole

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsme jednoznačnou masívní patologickou depozici 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), kterou lokalizujeme při akvizici metodou SPECT/ldCT těsně k dolnímu pólu pravého laloku štítnice.

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě jde o nález takřka učebnicový. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení bývá obvykle nutno vyšetření doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním radiofarmaka.

/ Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítné žlázy a zpomaleným vyplavováním radiofarmaka.
/
Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce..

/ Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v blízkosti dolního pólu pravého laloku štítnice po provedení počítačové subtrakce. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v dolním pólu pravého laloku štítné žlázy.

/ Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v dolním pólu pravého laloku štítné žlázy. / 


Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Jaromír Bernátek
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz