KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-39 ze dne 29.09.2015
 

Diferenciální diagnostika nejednoznačného sonografického nálezu pomocí scintigrafie příštítných tělísek (99mTc-MIBI)-zbytek laloku po TTE či adenom PT?

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 75 let.

Pacientka po TTE pro polynodózní strumu s nejasným sonografickým nálezem přichází s žádostí o scintigrafické vyloučení patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka zemřela při porodu, otec ca plic, sestra se léčila se štítnou žlázou

Z osobní anamnézy: hypertenze, diabetes mellitus, chronická renální insuficience

Objektivně: při přijetí eupnoe, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.70/min, TK 170/90 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, iPTH v normě

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie krku-vpravo po lobectomii, vlevo mapovitě hypoechogenní špatně přehledný terén, uzel 21 mm?, jednoznačná patologie typická pro adenom PT nepřítomna

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700 MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185 MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.
Detekovali jsme oválnou patologickou depozici 99mTc-MIBI v místě předpokládaného levého laloku štítné žlázy (se zřetelně zpomaleným vymýváním radiofarmaka na snímcích v pozdější fázi vyšetření), nález potvrzen počítačovou subtrakcí a lokalizován pomocí SPECT/ldCT.

Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě v rámci diferenciální diagnostiky nejasného sonografického obrazu. Pro bližší lokalizaci či při atypickém uložení bývá obvykle nutno vyšetření doplnit i o metodu SPECT, nejlépe v kombinaci s CT pomocí hybridního přístroje.

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek.V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.

Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře) se zřetelnou akumulací  99mTc-MIBI v místě předpokládaného levého laloku štítnice se zpomaleným vymýváním.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře)
se zřetelnou akumulací 99mTc-MIBI v místě předpokládaného levého laloku štítnice se zpomaleným vymýváním. /
Obr.2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v místě předpokládaného levého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Oblast patologicky zvýšené akumulace 99mTc-MIBI v místě předpokládaného levého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v místě předpokládaného levého laloku štítné žlázy.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka v místě předpokládaného levého laloku štítné žlázy. / 

Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Jaromír Bernátek
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software