KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-4 ze dne 24.04.2001
 

SCINTIGRAFIE  ŠTÍTNÉ  ŽLÁZY  U  PACIENTŮ
PO TOTÁLNÍ STRUMEKTOMII - pomocí I123


MUDr. Antonín Nestával, 
MUDr. Aleš Chodacki, MUDr. Vladimír Rosendorf
oddělení nukleární medicíny
NsP ChomutovV roce 1999 odesláno na naše oddělení ze spádových thyreologických ambulancí k scintigrafii štítné žlázy 7 pacientů po totální strumektomii, u kterých vzhledem ke klinickému a laboratornímu nálezu měl thyreolog pochybnosti o kompletnosti provedeného intervenčního výkonu. Vyšetření po totální strumektomii prováděna vždy pomocí radioizotopu jódu
123I. 

Metodika scintigrafie štítné žlázy pomocí 123 I - jodid sodný na ONM Chomutov:
Přípravek Sodium Iodide(I123) injection Mallinckrodt Medical, aplikace 15 MBq
123I, detekce 4 h a 24 h  p.i. planárně a WB.
Dvouhlavá gammakamera SPECT - PRISM 2000XP.
Kolimátory LEHR, peak 159 keV, matrix planar 256x256, WB 256x1024. Okno 20 %. Statická projekce 15 min.Kazuistika 1:

Žena, 40 let, vzhledem k palpačnímu nálezu a obtížím pacienta na základě indikace praktického lékaře provedena 18.10.1994 scintigrafie štítné žlázy.
Statická scintigrafie štítné žlázy (120 MBq
99mTc-pertechnetát, 99Mo/99mTc-generátor, přípravek UltraTechneKow FM): obr.č.: 1a)

Obrázek č.1a): statická scintigrafie štítné žlázy, 99mTc-pertechnetát

Scintigraficky bilaterálně zvětšené laloky štítné žlázy. Pravý lalok výrazněji hmatný, prominující, "chladnější". Susp.bilaterálně struma, s difusně drobně nehomogenní strukturou.
19.1.1999 indikováno endokrinologem kontrolní vyšetření s dg.:stp.totální strumektomii pro objemnou polynodosní strumu, t.č. hypothyreza.

Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq
123I-jodidu sodného): obr.č.:1b,c,d,e)


obrázek č.1b): 4 hodiny p.i., planární projekce AP a PA

Další projekce:

obr.1c): 4 hodiny p.i., boční projekce:
zvětšit obrázek

obr.1d): 24 hodin p.i.:
zvětšit obrázek

obr.1e): 24 hodin p.i., celotěl. projekce:
zvětšit obrázek

Scintigraficky na planárních snímcích a na celotělovém snímku za 4 a 24 hodin p.i. prokazujeme metab.aktivní tkáň štítné žlázy charakteru nodusu mediálně (cca na úrovni chrupavky štítné).Kazuistika 2:

Žena, 42 let, stav po totální strumektomii pro objemnou funkční strumu.Vyšetření indikováno endokrinologickou ambulancí k verifikaci stavu po strumektomii 19.1.1999.
Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq 123I-jodidu sodného): obr.č.: 2a,b,c,d)


obrázek č.2a): 4 hodiny p.i., planární projekce AP a PA
Další projekce:

obr.2b): 4 hodiny p.i., boční projekce:
zvětšit obrázek

obr.2c): 24 hodin p.i.:
zvětšit obrázek

obr.2d): 24 hodin p.i., celotěl. projekce:
zvětšit obrázek

Scintigraficky na planárních snímcích a na celotělovém snímku za 4 a 24 hodin p.i. prokazujeme aktivní tkáň štítné žlázy zobrazenou jako susp. nodus vpravo, v obl. cca normálního uložení pravého laloku štítné žlázy.Kazuistika 3:

Žena, 61 let, stav po totální strumektomii pro hyperfunkční strumu.
19.1.1999 indikována endokrinologem scintigrafie k verifikaci stavu po strumektomii.
Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq 123-I): obr.č.:3


obrázek č.3a): 4 hodiny p.i., planární projekce AP a PA
Další projekce:

obr.3b): 4 hodiny p.i., boční projekce:
zvětšit obrázek

obr.3c): 24 hodin p.i.:
zvětšit obrázek

obr.3d): 24 hodin p.i., celotěl. projekce:
zvětšit obrázek

Scintigraficky na planárních snímcích a na celotělovém snímku za 4 a 24 hodin p.i. prokazujeme rozsáhlé ložisko funkční tkáně štítné žlázy ve střední čáře ventrálně, mediálně, na úrovni cca chrupavky štítné (lobus pyramidalis ???).Kazuistika 4:

Muž, 36 let, stav po totální strumektomii pro recidivující G.B. toxikosu.
9.2.1999 indikována endokrinologem scintigrafie k verifikaci stavu po strumektomii.
Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq 123-I): obr.č.: 4


obrázek č.4a): 4 hodiny p.i. planární projekce AP a PA
Další projekce:

obr.4b): 4 hodiny p.i., boční projekce:
zvětšit obrázek

obr.4c): 24 hodin p.i., celotěl. projekce:
zvětšit obrázek


Scintigraficky na planárních snímcích a na celotělovém snímku 24 hodin p.i. prokazujeme aktivní tkáň štítné žlázy v lokalitě cca normálního uložení štítné žlázy.Kazuistika 5:

Muž, 68 let, stav po totální strumektomii v únoru 1999 pro recidivující G.B. toxikosu.
2.3.1999 provedena scintigrafie na základě indikace endokrinologa k verifikaci stavu po strumektomii.
Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq 123-I): obr.č.: 5


obrázek č.5a): 5 hodin p.i., planární projekce AP a PA
Další projekce:

obr.5b): 5 hodin p.i., boční projekce:
zvětšit obrázek

obr.5c): 24 hodin p.i.:
zvětšit obrázek

obr.5d): 24 hodin p.i., celotěl. projekce:
zvětšit obrázek

Scintigraficky na planárních snímcích a na celotělovém snímku 5 a 24 hodin p.i. prokazujeme známky přítomnosti thyreoidální tkáně v lokalitě cca normálního uložení levého laloku štítné žlázy.Kazuistika 6:

Žena, 57 let, v roce 1971 provedena strumektomie, rozsah nebyl upřesněn.
9.11.1987 provedena scintigrafie na základě indikace internisty pro cca 2 měsíce lokální útlak a zvětšování levého laloku štítné žlázy. V obj.nálezu vlevo recidivující uzel štítné žlázy, tuhý, citlivý, 3x3 cm, jizva po strumektomii.
Statická scintigrafie štítné žlázy (110 MBq 99 mTc-pertechnetát): obr.č.: 6a)

Obrázek č.6a): statická scintigrafie štítné žlázy, 99mTc-pertechnetát

Scintigraficky na statickém snímku pravý lalok homogenně zvětšený, uložen v normální lokalitě. Vlevo jen reziduální zobrazení laloku štítné žlázy, zde hmatný uzel je scintigraficky "studený". Jizva po strumektomii.
Následně provedena totální strumektomie.
19.1.1999 provedena scintigrafie na základě indikace endokrinologa s diagnosou stav po totální strumektomii pro polynodosní recidivu.
Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq 123-I): obr.č. 6 b)


obrázek č.6b): 4 hodiny p.i., planární projekce AP a PA
Další projekce:

obr.6c): 4 hodiny p.i., boční projekce:
zvětšit obrázek

obr.6d): 24  hodin p.i.:
zvětšit obrázek

obr.6e): 24 hodin p.i., celotěl. projekce:
zvětšit obrázek

Scintigraficky na statických snímcích a na celotělovém snímku 4 a 24 hodin p.i. prokazujeme známky přítomnosti thyreoidální tkáně mediálně v obl. cca chrupavky štítné.Kazuistika 7:

Muž, 47 let, hypertonik, profesí záchranář.
15.4.1988 provedena scintigrafie na základě indikace internisty pro nervozitu, tachykardii, potivost, návaly krve do hlavy, váhový úbytek. Obj.symetricky difusně zvětšená štítná žláza, susp.hyperfunkce.
Statická scintigrafie štítné žlázy (110 MBq 99mTc-pertechnetát): obr.č.: 7a)

Obrázek č.7a): statická scintigrafie štítné žlázy, 99mTc-pertechnetát


Scintigrafcky na planárním snímku difusně zvětšená štítná žláza, jen lehce asymetrická ve velikosti (v neprospěch levého laloku). Normálně uložená. V.s. difusní struma.
2.3.1999 provedena scintigrafie na základě indikace endokrinologa s diagnosou stav po totální strumektomii pro G.B.toxikosu.
Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq 132-I): obr.č.: 7 b)


obrázek č.7b): hodin p.i., planární projekce AP a PA
Další projekce:

obr.7c): 5 hodin p.i., boční projekce:
zvětšit obrázek

obr.7d): 24  hodin p.i.:
zvětšit obrázek

obr.7e): 24 hodin p.i., celotěl. projekce:
zvětšit obrázek

Scintigraficky na statických snímcích na na celotělovém snímku 5 a 24 hodin p.i. prokazujeme zbytek tkáně štítné žlázy cca na úrovni chrupavky štítné mediálně.


Pracoviště:

Oddělení nukleární medicíny NsP Chomutov
přednosta: MUDr. Antonín Nestával
Kochova 1185 
430 12 Chomutov


kontakt na autory:
tel./fax: 0396/624282
e-mail: nuklearni.medicina@nspcv.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software