KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-40 ze dne 29.09.2015
 

Přínos hybridního vyšetření SPECT/CT při scintigrafické (99mTc-MIBI) lokalizaci atypicky uloženého adenomu příštítného tělíska

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín


Žena, 62 let.

Pacientka s adenokarcinomem žaludku po CHT s laboratorně zjištěnou hyperkalcémií odeslána onkologem s žádostí o scintigrafické vyloučení patologicky změněného příštítného tělíska. 

Z rodinné anamnézy: matka trpí Alzheimerovou demencí, otec zemřel na ca plic

Z osobní anamnézy: adenoCa žaludku, psoriasis, polyvalentní alergie

Objektivně: při přijetí eupnoe, anemická, afebrilní, bez cyanosy či ikteru, orientačně neurologicky neg., hlava a krk bez zjevné patologie, plíce-dýchání alveolární, bez vedlejších fenoménů, AS reg.72/min, TK 120/70 torr, břicho a DKK bez zjevné patologie

Laboratorně: hyperkalcémie, anémie

Z vyšetřovacího programu: 
Sonografie krku-bez jednoznačného patologického nálezu

K detekci, resp. lokalizaci patologicky změněného příštítného tělíska provedena scintigrafie příštítných tělísek pomocí kombinace 700MBg 99mTc-MIBI (vyšetření planární+SPECT/CT) a 185MBq 99mTc-pertechnetát (planární) na dvouhlavé hybridní gamakameře SPECT/ldCT Philips-Brightview (r. výroby 2012) s kolimátorem LEHR postupem dle platných doporučení.

V planární fázi vyšetření neprokazujeme jednoznačnou patologickou ložiskovou depozici Tc-MIBI ve sledované oblasti, zcela průkazná ve smyslu patologického nálezu není ani počítačová subtrakce. Teprve při vyšetření metodou SPECT/ldCT detekujeme zřetelnou patologickou ložiskovou depozici radiofarmaka dorzomediálně od dolní třetiny pravého laloku štítnice při pravém dorzolaterálním okraji průdušnice, jde o v.s. patologické postižení příštítného tělíska v poněkud atypické lokalizaci.Diskuse: Z výše uvedeného vyplývá přínos vyšetření pomocí kombinované scintigrafie příštítných tělísek při detekci patologicky změněného příštítného tělíska, v tomto případě navíc potvrzen značný přínos provedení hybridního vyšetření SPECT/CT při lokalizaci tělíska atypicky uloženého. 

Závěr: Tato kazuistika opět potvrzuje naše výborné zkušenosti s kombinovanou scintigrafií příštítných tělísek. V případě naší pacientky byl nález včetně lokalizace potvrzen chirurgicky, histologicky pak šlo o adenom příštítného tělíska.
Obr.1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře), kde nezachycena jednoznačná patologická ložisková depozice Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním.

/ Obr. 1.: Planární scintigrafie v AP projekci pomocí 99mTc-pertechnetátu (vlevo dole) a 99mTc-MIBI (1.fáze vlevo nahoře, 2.vpravo nahoře),
kde nezachycena jednoznačná patologická ložisková depozice Tc-MIBI se zpomaleným vymýváním. /
Obr.2.: Rovněž při provedení počítačové subtrakce nezachycena jednoznačná patologická ložisková depozice Tc-MIBI ve sledované oblasti, je zde jen náznak lehce akcentované akumulace radiofarmaka projikující se do dolního pólu pravého laloku štítnice.

/ Obr. 2.: Rovněž při provedení počítačové subtrakce nezachycena jednoznačná patologická ložisková depozice Tc-MIBI ve sledované oblasti,
je zde jen náznak lehce akcentované akumulace radiofarmaka projikující se do dolního pólu pravého laloku štítnice. / Obr.3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT  se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka atypicky lokalizovanou při pravém dorzolaterálním okraji průdušnice.

/ Obr. 3.: Scintigrafie pomocí 99mTc-MIBI metodou SPECT/ldCT se zřetelnou patologickou ložiskovou depozicí radiofarmaka
atypicky lokalizovanou při pravém dorzolaterálním okraji průdušnice. / 
Pracoviště:


Krajská nemocnice T.Bati a.s.
oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Jaromír Bernátek
Havlíčkovo nábř. 600
762 75 ZLÍNkontakt na autora:
bernatek@bnzlin.cz
tel.: 577 552 233

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software