Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


STATICKÁ SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY POMOCÍ I-123

Korelace statické scintigrafie pomocí 99mTc-pertechnetátu a 123I,
zobrazení po totální strumektomii


MUDr. Antonín Nestával
 MUDr. Aleš Chodacki 
MUDr. Vladimír Rosendorf
oddělení nukleární medicíny
NsP Chomutov


1) Žena, 65 let, anamnesticky stp.kvadrantektomii s exenterací axilly pro infiltrující hůře diferencovatelný duktální karcinom s následnou aktinotherapií, pravidelně kontrolována onkologem včetně kontrolních mammografií, bez známek recidivy onemocnění.
24.10.1997 odeslána internistou na scintigrafii štítné žlázy s diagnosou uzlová hypofunkční struma k vyloučení studených uzlů:
Statická scintigrafie štítné žlázy (110 MBq
99mTc-technecistan sodný, 99Mo/ 99mTc-generátor UltraTechneKow FM): viz obr. č. 1 a, b, c:

  klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

Obrázek č.1a):  Statická scintigrafie štítné žlázy 99mTc, AP projekce

Obrázek č.1b) c):  Statická scintigrafie štítné žlázy 99mTc, AP projekce 

Scintigraficky normálně uložená asymetrická štítná žláza, difusně zvětšená v levém laloku, který je difusně drobně nehomogenní, "chladný".
13.7.1998 provedena totální strumektomie, před strumektomií již palpačně nález strumy i v pravém laloku. Histologicky: Folikulární Ca v obou lalocích.

30.7.1998 odeslána ke kontrolní scintigrafii po provedené totální strumektomii onkologem:
Statická scintigrafie štítné žlázy (aplikace 20  MBq
123I-jodidu sodného - přípravek Sodium Iodide (I123) injection): viz obr. č. 2 a, b:

Obrázek č.2a): Statická scintigrafie štítné žlázy 123I: planární snímky za 4 hodiny p.i. 

 

 Obrázek č.2a): Statická scintigrafie štítné žlázy 123I: planární snímky za 24 hodin p.i.

Scintigraficky na planárních snímcích a na celotělovém snímku za 4 a 24 hodin p.i. prokazujeme ložiskovou patologii, odpovídající zbytku štítné žlázy, lokalizovanou cca "těsně" vpravo od jugula.
V srpnu 1998 nasazena u pacientky substituce, užívá Thyreotom.

13.4.1999 odeslána praktickým lékařem ke kontrolní scintigrafii štítné žlázy:
Statická scintigrafie štítné žlázy (aplikace 20 MBq
123I-jodidu sodného - přípravek Sodium Iodide (I123) injection): viz obr. č. 3 a, b, c.

klikněte pro zvětšení

klikněte pro zvětšení

Obrázek č. 3a): Statická scintigrafie štítné žlázy 123I: planární snímky za 6 hodin 

Obrázek č.3b) c): Statická scintigrafie štítné žlázy 123I: planární snímky za 24 hodin p.i. a snímek celotělový 

Scintigraficky na planárních snímcích a na celotělovém snímku za 4 a 24 hodin p.i. neprokazujeme zbytkovou tkáň štítné žlázy.2) Muž, 67 let, vyšetřován pro paket rezistencí na krku a v úhlu mendibuly vlevo.
21.6.2000 odeslán internistou na scintigrafii štítné žlázy pro uvedené rezistence k verifikaci. V indikaci uvedeno - sonograficky adenom štítné žlázy vlevo. V úhlu mandibuly paket uzlin v.s.. Při biopsii z levého submandibulárního prostoru odebrána nikoliv uzlina, ale struktura štítné žlázy se známkami hyperplasie, řez ale veden supraclavicul. Odebraná tkáň je z adenomu?, nebo akcesorní štítná žláza?,nebo meta?

Statická scintigrafie štítné žlázy (110 MBq 99mTc-technecistan sodný, 99Mo/ 99mTc-generátor UltraTechneKow FM): viz obr. č. 4 a, b

Obrázek č.4a):  Statická scintigrafie štítné žlázy 99mTc, AP projekce Obrázek č.4b):  Statická scintigrafie štítné žlázy 99mTc, AP  projekce

Scintigraficky na planárních snímcích atypické zobrazení štítné žlázy.jen reziduální zobrazení pravého laloku. Výrazně zvětšený levý lalok a isthmus, zasahující až k hranici retrosternální, zobrazující se hrubě nehomogenně. Submandibulární lokalita na hranici zorného pole, proto se k ní nelze vyjádřit, ale v průběhu vyšetření zde patrna aktivita, doporučujeme korelaci s vyšetřením pomocí I-123.

18.7.2000 na základě naší indikace, konzultované s ošetřujícím internistou provedeno doplňující vyšetření pomocí I-123
Statická scintigrafie štítné žlázy (15 MBq 
123I-jodidu sodného - přípravek Sodium Iodide (I123) injection): viz obr. č. 5

Obrázek č. 5: Statická scintigrafie štítné žlázy 123I: planární snímky za 5 a 24 hodin, projekce AP, PA, levá a pravá boční

Scintigraficky na planárních snímcích za 5 a 24 hodin p.i. výrazná asymetrie zobrazení, výrazně zvětšen celý levý lalok a isthmus, tkáň štítné žlázy je patrna i v cca úhlu mandibuly vlevo. Tedy paket rezistencí submandibulárně vlevo se scintigraficky zobrazuje jako tkáň štítné žlázy.


Závěr:

Při porovnání kvality zobrazení štítné žlázy pomocí
technecistanu(99mTc) sodnéhojodidu(123I) sodného je jednoznačně patrna vyšší kvalita a citlivost zobrazení pomocí jodidu(123I) sodného, včetně možnosti celotělové detekce.
Avšak vyšetření pomocí jodidu má nevýhodu ve vyšší ceně (tato nevýhoda je bohatě vyvážena citlivostí a možností celotělové detekce).
Další nevýhodou je nemožnost každodenní přítomnosti radiofarmaka na oddělení, tato nevýhoda - vzhledem ke kumulovanému objednávání na dané vyšetření a dostatečně časné dodávce po objednání - nebude zřejmě tak významná.

 


Pracoviště:

Oddělení nukleární medicíny NsP Chomutov
přednosta: MUDr. Antonín Nestával
Kochova 1185 
430 12 Chomutov


kontakt na autory:
tel./fax: 0396/624282
e-mail: nuklearni.medicina@nspcv.cz 

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz