Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Jaterní hemangiom značných rozměrů

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Je uveden případ pacientky se scintigraficky prokázaným jaterním hemangiomem značných rozměrů.

Kazuistika:

Anamnéza:
59 letá pacientka.
RA: otec zemřel na karcinom žaludku. OA: hypothyreosa, stav po radioterapii na oblast břicha v dětství pro blíže nezjištěnou diagnózu.
FA: Letrox, Diazepam.
Alergie: chloramfenikol, intolerance Codeinu. Abúzus: nekouří, alkohol příležitostně. 
NO: pacientka léčena pro dg karcinom endometria, stav po hysterektomii a oboustranné adnexektomii s indikovanou adjuvantní radioterapií.
U nemocné provedeno předoperačně CT břicha jak nativní, tak po aplikaci kontrastní látky Omnipaque.
Děložní čípek je mírně zvětšen, homogenní, děloha hraniční velikosti, ohraničená, zmnožení pararektálního a paraureterálního tuku neprokázáno, nejsou patrné zvětšené lymfatické uzliny, inguiny bez patologického nálezu. 
V játrech v lobus caudatus se nachází buď hemangiom nebo hepatocelulární karcinom průměru 9 cm (obr. 1, 2, 3, 4).


Obr. č. 1: CT jater nativní

/Obr. č. 1: CT jater nativní/


Obr. č. 2: CT jater po aplikaci kontrastní látky, v různých fázích plnění

/Obr. č. 2: CT jater po aplikaci kontrastní látky, v různých fázích plnění/


Obr. č. 3: CT jater po aplikaci kontrastní látky, v různých fázích plnění

/Obr. č. 3: CT jater po aplikaci kontrastní látky, v různých fázích plnění/


Obr. č. 4: CT jater po aplikaci kontrastní látky, v různých fázích plnění

/Obr. č. 4: CT jater po aplikaci kontrastní látky, v různých fázích plnění/


K upřesnění tohoto nálezu na CT byla pacientka poslána k vyšetření na naši kliniku. 
Provedli jsme tomografickou (SPECT) scintigrafii jater za 40 minut po i.v. aplikaci 500 MBq in vitro značených autologních erytrocytů (in vitro značení erytrocytů pomocí přípravku UltraTAG RBC firmy Mallinckrodt Medical) - scintigrafie krevního kompartmentu oblasti jater. Pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc Ultratechnekow firmy Mallinckrodt Medical. Scintigrafii jsme zhotovili na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens.
SPECT studii jsme střádali s kolimátory nízkoenergetickými s vysokým rozlišením (LEHR), 64 kroků po 20 s v matrici 128x128 při rotaci 360 stupňů. Řezy jsme hodnotili ve všech třech základních rovinách (transverzální, sagitální, koronální). 
Je prokazatelné ložisko patologicky vyšší depozice radioaktivity značných rozměrů, které se promítá především do lobus caudatus a levého jaterního laloku (obr.5).


Obr. č. 5: Tomografická scintigrafie jater. Ve dvou horních řádcích řezy transverzální, v prostřední řadě řezy sagitální, v dolních dvou řadách řezy koronální

/Obr. č. 5: Tomografická scintigrafie jater. Ve dvou horních řádcích řezy transverzální, v prostřední řadě řezy sagitální, v dolních dvou řadách řezy koronální/


Scintigramy s popisem:
Závěr vyšetření: jedná se o hemangiom značných rozměrů v lobus caudatus a v levém jaterním laloku.

Závěr:

U 59 leté ženy, která se léčí pro dg karcinom dělohy, bylo na CT břicha patrné velké ložisko v lobus caudatus – může se jednat buď o hemangiom nebo hepatocelulární karcinom. Pomocí scintigrafického vyšetření jsme tento nález mohli zpřesnit a prokázali jsme jaterní hemangiom značných rozměrů v lobus caudatus a levém jaterním laloku. 

Poděkování

Děkuji za spolupráci MUDr. Jaromíru Richterovi z Radioterapie, a.s., v Novém Jičíně a MUDr. Janě Chmelové, Ph.D. z Ústavu radiodiagnostického FNsP v Ostravě-Porubě. 

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz