KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  GIT, JÁTRA A ŽLUČOVÉ CESTY  -  kazuistika GIT-15 ze dne 18.01.2007
 

Odhalení místa intermitentního krvácení do GIT
po 6 letech obtíží


MUDr. Vojtěch Grecman
oddělení nukleární medicíny
Uherskohradišťská nemocnice
Uherské Hradiště


Pacient M.J., ročník 1925, byl od roku 2000 v evidenci hematologického oddělení pro těžkou sideropenickou anémii. Léčen opakovanými transfusemi a preparáty železa. V anamnéze četné mozkové a kardiální příhody, IgG paraproteinémie, v roce 2004 hemorhagická gastropathie.

Pro prohlubující se anemizaci a melénu byl znovu přijat k hospitalizaci 24.8.2006. Všechna prováděná vyšetření (UZ břicha, enteroklýza tenkého střeva, gastroskopie, opakované kolonoskopie) nevedla ke zjištění zdroje krvácení, proto 15.9. 2006 provedeno vyšetření na krvácení do GITu pomocí in vitro značených autologních erytrocytů pomocí preparátu UltraTag RBC. Po zvyklé přípravě, pacienta i preparátu, aplikováno 600 MBq. Vlastní vyšetření realizováno na dvouhlavé tomografické gamakameře SkyLight firmy Philips - dynamická studie po dobu 60 sec. v projekci AP i PA, matrice 128x128 , frame 1 sec., následovala 60 minutová série - frame po 5 minutách, matrice 128x128, po skončení se pacient opakovaně skenoval v následujících 24 hodinách, přičemž se užila matrice 256x256 a délka scintigrafie byla 10 minut. U všech projekcí užit HR kolimátor. Na dynamické sérii i časných scintigramech nepozorujeme zřetelnou patologickou akumulaci radiofarmaka (RF) v dutině břišní. Teprve až na obrázcích za 2 hodiny po aplikaci UltraTagu RBC dochází k náznaku hromadění RF v colon ascendens. V následujících zobrazeních se intensita a rozsah krvácení zvyšuje a po 24 hodinách se dostává značená krev až za lienálního ohbí.

Po tomto vyšetření byl pacient opět indikován k opakovanému kolonoskopickému vyšetření. Ovšem ani toto nebylo úspěšné, protože endoskopista nebyl schopen pro množství natrávené krve přesně lokalizovat event. zdroj krvácení. Proto 25.9. po korekci KO propuštěn domů k další ambulantní péči. Pacient se opět objevuje v nemocnici 17.10. s anémií a melénou. Po stabilizaci stavu 23.10. znovu provedeno vyšetření na krvácení do GITu pomocí preparátu UltraTag RBC.  Použita identická zobrazovací kritéria jako při minulém vyšetření. Mírné známky krvácení nacházíme až na scanech za 24 hodin a to ve stejné lokalizaci jako na prvním vyšetření. Po dokonalé přípravě se pacient podrobil opětovné kolonoskopii, která byla tentokrát úspěšná. V orální části vzestupného tračníku nalezena zesílená prokrvácená řasa s difusně přisedlým 15 mm měkkým polypem. Provedena jeho endoresekce technikou peace meal. V histologickém nálezu šlo o tubulovilózní adenom se zánětlivou infiltrací a dysplázií epitelu lehkého st. Pacient byl v dobrém stavu propuštěn do domácího ošetření.

Závěrem lze říci, že vyšetření pomocí UltraTagu RBC přesně lokalizovalo místo intermitentních ztrát krve (a to po 6 letech opakovaných jiných invazívních vyšetřeních) a další (druhé) vyšetření mohlo načasovat kolonoskopii tak, aby mohla být provedena v klidovém (bezkrvácivém) období.


Obr. 1: Začínající krvácení v ascendens zachycené za 2 hodiny po aplikaci UltaTagu RBC

/Obr. 1: Začínající krvácení v ascendens zachycené za 2 hodiny po aplikaci UltaTagu RBC/


Obr. 2: Krvácení v ascedens za 4 hodiny po aplikaci UltraTagu RBC

/Obr. 2: Krvácení v ascedens za 4 hodiny po aplikaci UltraTagu RBC/


Obr. 3: Za 8 hodin

/Obr. 3: Za 8 hodin/


Obr. 4: Po 24 hodinách

/Obr. 4: Po 24 hodinách/


Obr. 5: Vyšetření krvácení do GIT 17.10. Nález za 24 hodin po aplikaci UltraTagu RBC

/Obr. 5: Vyšetření krvácení do GIT 17.10. Nález za 24 hodin po aplikaci UltraTagu RBC/


Pracoviště:

Uherskohradišťská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Vojtěch Grecman
Purkyňova 365
686 68  Uherské Hradiště

kontakt na autora:
MUDr. Vojtěch Grecman
tel. 572 529 753

e-mail: grecman@nspuh.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software