KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  GIT, JÁTRA A ŽLUČOVÉ CESTY  -  kazuistika GIT-21 ze dne 10.1.2013
 

Krvácení do GIT u 80 leté polymorbidní pacientky

MUDr. Ingrid Špalková
oddělení nukleární medicíny
Klaudiánova nemocnice
Mladá Boleslav


Kazuistika:

Z anamnézy: Pacientka s ICHS , sy AP, s stp. IM, stp. ca .mammae l.sin, stp. ablaci, adjuvantní chemoterapie přerušena pro celkový špatný stav.
Arteriální hypertenze III.st
Stenoza páteřního kanálu s algickými pseudoklaudikacemi
Stp. frakturách obratlových těl Th11,12
Stp.. TEP levého ramenního kloubu po traumatu
Stp. fraktuře pately l.dx
Stp. LCHCE

Epikrisa: 80 letá polymorbidní pacientka byla přijata pro krvácení do GIT s NSTEMI při posthemoragické anemii. Vstupně konzervativní řešení, podáno 20x TRF EMS. V průběhu hosp. opakovaně pokles v KO, provedena GFS (s vědomím vyššího rizika při IM) s nálezem vředu žaludku For III a obsahu koagul, na kontrolní GFS hojící se vředová léze angulární řasy žaludku Forrest III, erytematosní gastropatie těla žaludku, pro recidivu meleny opakovaně GFS se závěrem hojící se vředová léze bez nálezu zdroje krvácení. 
Provedeno angioCT bez nálezu zdroje krvácení, pro další pokles v KO indikována kolonoskopie, snesen 1 polyp (histol. submukozní lipom), dále nález divertiklů sigmatu. Opakovaně masívní enterorhagie, hrazena ery masamy. 
Následně provedena scintigrafie se značenými erytrocyty, kdy v průběhu sledování do 8 hod od aplikace RF bez extavazace značených ery, na kontrolním záznamu za 22 hod. (předcházela v noci melena, výrazný pokles v KO) maximum akumulace RF v žaludku - proto indikována akutní GFS s nálezem aktuálně známky krvácení, velké koagulum v žaludku, vředová léze v kardii Forest II b-ošetřena hemoklipy a obstřikem, hojící se vřed na angulární řase.
Vzhledem k opětovnému poklesu KO akutní gastroskopie kde floridní krvácení v oblasti žaludku I+-Ib dle Forresta, doporučeno chirurgické řešení.

Scintigrafické vyšetření:

Aplikace in vitro značených autologních erytrocytů 99mTc- při využití kitu UltraTag RBC (dle příslušného SOP), aplikovaná aktivita 740MBq i.v.
Akvizice: Dynamická studie - 1. fáze 60 obrázků po 3s, 2. fáze 60 obrázků po 30s.

 

Obr.1: Dynamická fáze

/ Obr.1: Dynamická fáze /

 

Matice 128x128, zoom 1, následuje statický záznam 7 min, matrice 256x256.
Kontrolní statické scintigramy cca a 1 hod. do 18 hod. večer.
Za 22 hod. od aplikace statika + SPECT/low dose CT.

 

Obr.2: Fúze SPECT/low dose CT koronární řez

/ Obr.2: Fúze SPECT/low dose CT koronární řez /

 

Obr.3: Fúze SPECT/low dose CT sagitální řez

/ Obr.3: Fúze SPECT/low dose CT sagitální řez /Nález vyhodnocen: Do 8 hod. od aplikace RF neprokázány známky extravazace značených autologních ery.
Za 22 hod. je patrna významná akumulace RF v žaludku-krvácení do žaludku, hemoragická gastritis? Aktivita je přítomná i v oblasti terminálního ilea a baze ceaka, v průběhu colon descendens a v ampule rekta.


Závěr:

Vyšetření významně přispělo k lokalizaci zdroje krvácení u pacientky, u které GFS s nálezem jen zhojená léze, angioCT bez nálezu zdroje krvácení, až po nálezu na scintigrafii se zopakovala akutně GFS, kde zastiženo masivní krvácení, které následně řešeno chirurgicky. 
V případě nenalezení zdroje byl v plánu překlad na vyšší pracoviště.
Pracoviště:


Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Ingrid Špalková
V. Klementa 147
293 50 Mladá Boleslav


Kontakt na autora:
ingrid.spalkova@onmb.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software