KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-2 ze dne 19.01.2000
 

PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU: Reversibilní ischémie

MUDr. Rudolf Kopáček
Odd. nukleární medicíny
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem


Uvádíme případ pacienta, 50 let, asi rok při námaze s bolestí na prsou vlevo, spíš bodavého charakteru bez propagace. Internistou odeslán k izotopovému vyšetření srdce. Provedeno vyšetření perfúze myokardu pomocí chloridu thalného(201Tl) (přípravek Thallous(Tl201) Chloride injection). Scintigrafickým vyšetřením zjištěn defekt perfúze, v klidu se upravující.


Kazuistika:

RA : matka 72 letá má kardiostimulátor.
OA : v dětství časté anginy a zápaly plic, v 10 letech APE, ve 30 TE a traumat. amputace dist. čl. 2. prstu LHK, alergie 0, topič plynové kotelny, kouří 20 cig, ženatý, bydlí v RD.
Užívá Nitro-Mack ret. 1-1-0 cps, Anopyrin 1x1/4 tbl, Agapurin ret. 1-0-1 tbl,
Gevilon 0-0-2 tbl, HCHT 1x1 tbl ob den.
Obj : obézní, při pohybu se zadýchává, orientovaný. Spoj. růžové, skléry bílé, rty růžové, hrdlo klidné, šť.žl. a uzliny nezv., náplň krčních žil přiměřená. Hrudník souměrný, dých. čisté, akce srd. prav. ozvy ohranič. Břicho v úr. hrudní, nebol., špatně prohmatné, játra a slezina nezv., DK bez otoků.

Vyš : 109 kg, 172 cm, TK 140/90, P 100 prav.
FW : 28/48, Moč : negat.
KO: Le 7,4, Ery 4,90, Hb 151, HK 0,45, Trombo 152.
Bioch: glu 4,8, urea 4,5, Na 136, K 3,7, bili 7,7, ALT 0,41, AST 0,54, LD 9,4, HBD 4,5, CK 1,3, chol 7,2, trigl 3,94.
Ekg klid : f 105, r.sin.prav., PQ 0,16, QRS 0,08, ploché T AVL, jinak ST izoel. T posit.
Ekg po zátěži : f 85, ploché T III, jinak se křivka nemění.


Scintigrafické vyšetření
perfúze myokardu (obr.1):

Vyšetření bylo prováděno na 1-hlavé SPECT gamakameře Elscint-APEX, SPX-6 s počítačem APEX-SP1, po eliptické dráze 180 stupňů (-45 až +135), frame: 30, frame time 30 sec., frame size: 64, ZOOM: 1, Step-Shoot. Energy 70 keV (okno -15, +30 keV) a 167 keV (okno -13, +7 keV).

Perfuzní scintigrafie myokardu SPECT zátěž + klid: 100 MBq 201TlCl i.v. po zátěži á 25W, do 125W, kdy dosaženo 128 p/min a kdy již neudrží frekvenci šlapání. Poloha pacienta: na zádech.


zátěž


klid

 

zátěž


klid


zátěž


klid

 

zátěž


klid

201Tl: perfúze myokardu
  / Obrázek č.1: Perfúzní scintigrafie myokardu (LK), SPECT zobrazení: zátěž
a klid, řezy HSA, VLA a HLA - defekt perfúze při zátěži /


Závěr:

Výrazná porucha perfuze spodní stěny a septa při zátěži, v klidu se upravující, svědčí o reversibilní ischemii myokardu této části LK.

Na základě výsledku vyšetření pacient zařazen do přípravy na revaskularizační operaci.


Pracoviště:

Masarykova nemocnice
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Rudolf Kopáček
V podhájí 21
401 13 ÚSTÍ NAD LABEM

kontakt na autora:
tel.: 047-568-2950
e-mail:
rudolf.kopacek@mnul.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software