KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-23 ze dne 12.09.2006
 

Patologický nález při radionuklidové flebografii

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MUDr. Lubomír Mrhač
Klinika nukleární medicíny FNsP
Ostrava-Poruba


Úvod:

57 letý pacient byl vyšetřen pomocí radionuklidové flebografie pro stav po prodělané ileofemorální a bércové trombóze před několika léty.

Kazuistika:

Anamnéza:
RA: bezvýznamná. OA: běžná dětská onemocnění, před 13 roky prodělal oboustrannou pneumonii, pleuritidu a myokarditidu, 9 let hypertenze, vertebrogenní algický syndrom. Operace: inguinální hernie, oboustranná menisektomie. Úrazy: zlomenina předloktí a klíčku v dětství. FA: Warfarin. NO: Před 4 roky si při florbalu poranil levé hlezno a způsobil si zlomeninu zevního kotníku. Zprvu léčen konzervativně, pak při vyšetření diagnostikováno porušení talofibulární vidlice a indikován k operačnímu řešení, provedena osteosyntéza. Stav se následně komplikoval vznikem levostranné bércové a ileofemorální flebotrombózy. Pacient léčen heparinem, pak převeden na Warfarin.

Pacient byl odeslán na naše oddělení čtyři roky po prodělané flebotrombóze na základě výsledku sonografického vyšetření cévního řečiště levé dolní končetiny a pánevního cévního řečiště, při kterém nebyla detekována vena iliaca communis vlevo.
Účelem našeho vyšetření bylo posouzení průchodnosti hlubokého žilního systému dolní končetiny a pánevního žilního řečiště.

K radionuklidové flebografii obou dolních končetin (obvykle provádíme vyšetření obou dolních končetin k porovnání) jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen makroagregát lidského albuminu (MAA). Celkově jsme aplikovali 2x300 MBq 99mTc MAA do žilek hřbetu obou nohou. Následovala dynamická scintigrafie provedená pomocí dvoudetektorové tomografické kamery E.CAM firmy Siemens. Scintigrafie měla tyto parametry: snímání v matrix 256x1024, rychlost posunu lehátka 50 cm/minutu, délka snímání 150 cm, aplikace radioindikátoru pomocí trojcestného ventilu a hadičky plynule po celou dobu akvizice, tedy po dobu tří minut do žilky hřbetu obou nohou. První tři minuty byla aplikace provedena při zatažených škrtidlech na kotnících a v oblasti kolenou. Poté za stejných podmínek následovala akvizice při odstraněných škrtidlech a při další plynulé aplikaci radiofarmaka.

Scintigramy jsme provedli v přední i zadní projekci (obr.1a a 1b při zatažených škrtidlech a 2a a 2b při odstraněných škrtidlech).

Obr. č. 1a: Radionuklidová flebografie při zatažených škrtidlech v zadní a přední projekci. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce.

/Obr. č. 1a: Radionuklidová flebografie při zatažených škrtidlech v zadní a přední projekci. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce./

Obr. č. 1b: Radionuklidová flebografie při zatažených škrtidlech v zadní a přední projekci při speciální modulaci obrazu, s úpravou upper a lower treshold. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce.

/Obr. č. 1b: Radionuklidová flebografie při zatažených škrtidlech v zadní a přední projekci při speciální modulaci obrazu, s úpravou upper a lower treshold. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce./

Obr. č. 2a: Radionuklidová flebografie při odstraněných škrtidlech. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce.

/Obr. č. 2a: Radionuklidová flebografie při odstraněných škrtidlech. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce./

Obr. č. 2b: Radionuklidová flebografie při odstraněných škrtidlech při speciální modulaci obrazu, s úpravou upper a lower treshold. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce.

/Obr. č. 2b: Radionuklidová flebografie při odstraněných škrtidlech při speciální modulaci obrazu, s úpravou upper a lower treshold. Vlevo je zadní projekce, vpravo přední projekce./

Na scintigramech prokazujeme na pravé dolní končetině při zatažených škrtidlech plnění hlubokého žilního systému bérce, v. poplitea, v. femoralis i saphena magna na stehně, dále radiofarmakum odtéká cestou v. iliaca do dolní duté žíly. Při uvolněných škrtidlech odtéká radioindikátor cestou v. saphena magna a v. iliaca do duté žíly. Na levé dolní končetině se při zatažených škrtidlech plní v distální části bérce hluboký žilní systém, proximálněji (zhruba v polovině bérce) se plní bohatý kolaterální oběh s uzávěrem hlubokého systému, v. poplitea zřejmě průchodná, proximálněji od ní opět uzávěr hlubokého systému se znázorněním kolaterálního oběhu a povrchového systému (v. saphena magna). Uzávěr v. iliaca, odtok radioindikátoru kontralaterálně kolaterálním oběhem. Při uvolněných škrtidlech odtéká radioindikátor cestou v. saphena magna, uzávěr v. iliaca, odtok radioaktivity kontralaterálně kolaterálním oběhem do pravostranné v. iliaca.

Diskuse a závěr:

U pacienta čtyři roky po prodělané bércové a ileofemorální flebotrombóze prokazujeme pomocí radionuklidové flebografie uzávěr hlubokého žilního systému v části bérce, na stehnu a levostranné v. iliaca. Radionuklidová flebografie je k posouzení stavu hlubokého žilního systému dolních končetin vyšetřením citlivým, pro pacienta nezatěžujícím. Po provedení lze plynule navázat perfuzní scintigrafií plic (při podezření na plicní embolizaci) bez potřeby aplikovat radiofarmakum. Pro obě vyšetření (perfuzní scintigrafii plic a radionuklidovou flebografii) je používán stejný radioindikátor.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:

otakar.kraft@fnspo.cz, l.mrhac@volny.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software