Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu u 62letého muže s idiopatickou trombocytopenickou purpurou a zvážení přínosu plánované splenektomie

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové 


Anamnéza

62letý pacient vyhledal lékaře pro krvácení do kůže (petechie). Byl proveden odběr krve na stanovení krevního obrazu. Vyšetření zjistilo extrémně sníženou hladinu krevních destiček (9 x 109/l; norma 150 – 400 x 109/l). Jednalo se o nově zjištěnou idiopatickou trombocytopenickou purpuru. Následovala léčba kortikoidy, která ale měla pouze kratkodobý a přechodný efekt. Také léčba imunosuprimujícími látkami neměla žádný efekt. Pacient byl odeslán hematologem na Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové k provedení vyšetření na stanovení poločasu přežívání trombocytů od dárce a určení místa destrukce trombocytů. Z krve dárce se stejnou krevní skupinou byl připraven trombocytární koncentrát, který byl označen in vitro pomocí 111In-oxinátu o aktivitě 5,5 MBq – preparát Indium (In111) Oxinate. Poté se aplikovaly radioaktivně označené trombocyty od dárce pacientovi intravenózně. Následovaly odběry krve pacienta za 15, 30, 60 a 180 minut po aplikaci označených trombocytů. Odběry krevních vzorků probíhaly i v následujících dnech. Ze všech krevních vzorků se provedla separace trombocytů a jejich radioaktivita byla změřena ve studnovém scintilačním spektrometru. Pomocí scintilační dvouhlavé gamakamery se změřila zevní aktivita z přední a zadní projekce nad játry a slezinou s cílem zjistit místo destrukce trombocytů. Vyšetření zjistilo, že doba přežívání trombocytů od dárce byla značně zkrácena, a to na 30 minut (norma 4,5 – 5,5 dnů). Poměr záchytu radioaktivních trombocytů ve slezina a játrech, tj. poměr slezina/ játra, činil 12,26 (norma do 2). Vyšetření prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacienta ke splenektomii. 


Vyšetření

Stanovení poločasu přežívání a místa destrukce trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu: 
Poločas přežívání trombocytů: 30 minut (norma 4,5 – 5,5 dne)
Poměr záchytu slezina/játra: 12,26 (norma do 2)
Závěr: významně zkrácený poločas přežívání trombocytů od dárce. Výrazně zvýšená destrukce trombocytů ve slezině. 
 Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce.

/ Obr. 1: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, přední projekce. /
Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce.

/ Obr. 2: Statický scintigram jater a sleziny po aplikaci trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu, zadní projekce. /

 


Závěr

Vyšetření přežívání trombocytů od dárce označených pomocí 111In-oxinátu prokázalo významně zkrácený poločas přežívání trombocytů a prokázalo významnou destrukci trombocytů ve slezině a indikovalo pacienta k provedení splenektomie.  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: doc. MUDr. Jiří Doležal Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
jiri.dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz