Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Trynsthyretinová amyloidóza srdce

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:

NO: 71letý muž, u něhož bylo vysloveno podezření na transthyretinovou amyloidózu srdce. 
Léčí se s ICHS chron. se sy AP, námahová dušnost jako ekvivalent AP, CCS II. Stav po PCI před 17 roky RIA-RD.
Stav po reSKG před rokem pro progresi dušnosti – RIA ISR 20-30 %, RD2 50 %, povodí RCX stenózy max. 30 %, ostium RIP 50-60 %.
Středně těžká hypertrofie LK. Vzhledem k věku a ECHO nálezu – restriktivní plnění LK – primárně došetření ze strany amyloidózy. 

Kardiologem odeslán ke scintigrafickému vyšetření.

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 5 minut a za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens.
Za 5 minut celotělovou scintigrafii v délce 70 cm a dále statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci.
Za 3 hodiny opět celotělovou scintigrafii v délce 70 cm a dále statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci. Poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu postupně na dvou hybridních tomografických kamerách Symbia T2 (s kolimátory LEHR) a Intevo (s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM) firmy Siemens.


Obr.1: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekciv délce 70 cm a statická scintigrafie hrudníku v levé boční a přední projekci. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm a statická scintigrafie hrudníku v levé boční a přední projekci. Vyšetření 5 minut po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci vdélce 70 cm a statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 2: „Celotělová“ scintigrafie v přední a zadní projekci v délce 70 cm a statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.Obr.3: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR.

/ Obr. č. 3: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR. / Obr. č. 4: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR.

/ Obr. č. 4: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s kolimátory LEHR. / Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 5: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / Obr. č. 6: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM.

/ Obr. č. 6: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Intevo Siemens s tomografickým systémem IQ-SPECT s multifokálními kolimátory SMARTZOOM. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory (především v septu), která je mnohem vyšší než v žebrech a je výrazně zvýšen poměr H/CL (heart/contralateral lung). O něco je vyšší depozice i v obou plicích. Na kameře Symbia T2 s kolimátory LEHR vychází EF LK 63 %, na kameře Intevo se systémem IQ SPECT s kolimátory SMARTZOOM EF LK 44 %. 
Závěr:
Výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, mírně zvýšená depozice v obou plicních křídlech. 

Závěr
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz