Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce srdeční amyloidózy

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

NO: 91letý muž s těžkou hypertrofií LK, s diastolickým selháním. 

Byl odeslán kardiologem ke scintigrafickému vyšetření k potvrzení srdeční amyloidózy.

Za 3 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci, zkrácenou celotělovou scintigrafii v přední a zadní projekci a následně gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.


Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci a zkrácená celotěková scintigrafie v přední a zadní  projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.


Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci a zkrácená celotěková scintigrafie v přední a zadní  projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci a zkrácená celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu celé levé srdeční komory – dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. EF LK je vysoká 70 %. 
Závěr:
Výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, zachovalá EF LK. 

Závěr
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz, martin.havel@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz