Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Srdeční amyloidóza prokázaná scintigraficky

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

81letý muž se srdečním selháním (SS) se zachovalou ejekční frakcí (heart failure with preserved ejection fraction – HFpEF) s těžkou hypertrofií LK a suspektní srdeční amyloidózou dle MR.

Kardiologem odeslán ke scintigrafickému vyšetření.

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci, poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.


Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr.č.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. /Obr. č. 2: Zkrácená celotělová scintigrafie v přední a zadní  projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, nejvýrazněji septálně a na zadní stěně. Zvýšená depozice je mnohem vyšší než v žebrech - dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. 

Závěr
Scintigrafické nálezy potvrzují transthyretinovou srdeční amyloidózu.
 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , martin.havel@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz