Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Suspektní srdeční amyloidóza

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

NO: 85letý muž s karcinomem prostaty. 

Urologem byl odeslán ke scintigrafii skeletu k vyloučení kostních ložisek. 

Celotělové scintigramy jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. Vyšetření jsme doplnili o dva cílené tomografické scintigramy (SPECT) krční, hrudní a bederní páteře kombinované s CT (obr. 1-3).  


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na ložisko v Th a L páteři.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo zaměřeno na ložisko v Th a L páteři. /
Obr.3: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na levou srdeční komoru.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na levou srdeční komoru. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na levou srdeční komoru.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na levou srdeční komoru. / 


Popis: 
Pozorujeme vyšší akumulaci radiofarmaka v hrudní a bederní páteři, pravém sternoklavikulárním skloubení, levém kolenním kloubu, pravém nártu, pravém ramenním a loketním kloubu, také však v myokardu. 
Závěr: zvýšená osteoblastická aktivita v hrudní a bederní páteři, pravém sternoklavikulárním skloubení, levém kolenním kloubu, pravém nártu, pravém ramenním a loketním kloubu, také však v myokardu. Nález svědčí pro degenerativní, případně zánětlivé změny. Dále se pravděpodobně také jedná o transthyretinovou srdeční amyloidózu – vhodné došetření u nás s radiofarmakem 99mTc-DPD – po telefonickém objednání.


Závěr
V uvedeném případě kostní scintigrafie pořízené pomocí hybridní kamery SPECT/CT je suspektní nález srdeční amyloidózy.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz