Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


DPD scan u srdeční amyloidózy

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

NO: 83letý muž s insuficiencí aortální chlopně a s významnou hypertrofií levé srdeční komory. 

Byl odeslán kardioložkou k vyloučení aTTR amyloidózy.

Za 3 hodiny po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření na tomografické kameře e.CAM Signature firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci a následně gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.


Obr.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.Obr.2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu. / 


Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory (s maximem na septu, přední a zadní stěně, nejmenší zvýšení je na hrotě a boční stěně), která je mnohem vyšší než v žebrech – dle semikvantitavní škály jde o stupeň 3. EF LK je snížená 46 %. 
Závěr:
Výrazně zvýšená depozice radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory, snížená EF LK. 

Závěr
Nález potvrzuje transthyretinovou srdeční amyloidózu.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , martin.havel@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz