Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Pozitivní scintigrafický nález u amyloidózy

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

78letý muž s hypertrofií stěn levé srdeční komory, s normální systolickou funkcí levé komory a suspektní srdeční amyloidózou.

Internistkou odeslán ke scintigrafickému vyšetření.

Po i.v. aplikaci 700 MBq 99mTc-DPD (butedronátu) (přípravek TECEOS) jsme provedli scintigrafická vyšetření za 3 hodiny, vždy na hybridní tomografické kameře Symbia T2 Intevo firmy Siemens a to statickou scintigrafii hrudníku v přední a levé boční projekci, poté gatovanou tomografickou scintigrafii (SPECT) myokardu.


Obr.1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie hrudníku v přední a levé boční projekci. Vyšetření 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka. /Obr.č.2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.Obr.2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory.

/ Obr. č. 2: Gatovaná tomografická scintigrafie myokardu na kameře Symbia T2 Siemens s LEHR kolimátory. / Prokazujeme výrazně zvýšenou depozici radiofarmaka v myokardu levé srdeční komory a to především v oblasti septa a zčásti na zadní stěně. Zvýšená depozice je srovnatelná s depozicí v žebrech - dle semikvantitavní škály jde o stupeň 2. 

Závěr
Scintigrafické nálezy potvrzují transthyretinovou srdeční amyloidózu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz , martin.havel@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz