KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-8 ze dne 23.02.2000
 

Prognostický význam SPECT myokardiální perfuze 
(fatální kardiální příhoda u pacienta s ischemií po PTCA)

MUDr. Milan Kamínek
Klinika nukleární medicíny 
FN Olomouc


55 letý muž po IM přední stěny v r. 1993. V r. 1995 byla provedena perkutánní transluminální koronární angiolastika (PTCA) na ramus circumflexus (Rcx). Po PTCA bez výraznějších obtíží, avšak při bicyklové ergometrii výrazně pozitivní EKG (s horizontálními depresemi ST segmentu V4-6). Proto bylo indikováno vyšetření s vyšší dg. přesností - perfúzní scintigrafie myokardu pomocí 201Tl (přípravek Thallous (Tl201) Chloride injection): na 201Tl SPECT myokardu je na tomografických řezech po zátěži (vlevo) zobrazen perfuzní defekt inferiorně a inferolaterálně (obr.1). V klidu za 4 hod. (vpravo) dochází k úpravě perfuze.

201Tl: perfúze myokardu
/ Obrázek č.1: Perfúzní scintigrafie myokardu-SPECT, zátěžové a klidové zobrazení,
řezy HLA, VLA a HSA /

Polární mapy od téhož pacienta (viz obr.2) - je patrná významná reverzibilní ischemie inferiorně a inferolaterálně. Rekoronarografie však nebyla provedena, ačkoliv výsledek obou neinvazivních vyšetření (zátěžová elektrokardiografie i SPECT myokardu) byl jednoznačně pozitivní. Pacient byl asymptomatický, avšak tři měsíce po SPECT vyšetření zmírá náhlou srdeční smrtí.

201Tl: perfúze myokardu, polární mapy
/ Obrázek č.2: perfúze myokardu, zobrazení formou polárních map /

Pozn.: Reverzibilní defekt perfuze myokardu (ischémie) se pojí se špatnou prognózou, pokud je pacient léčen konzervativně. Špatnou prognózu má i rozsáhlý fixní defekt perfuze (jizva po IM) nebo kombinace fixního defektu a ischémie. Riziko kardiální příhody narůstá s počtem postižených segmentů a se závažností poruchy perfuze. Naopak velmi dobrou prognózu (riziko další kardiální příhody pod 1% ročně) mají konzervativně léčení pacienti s normálním nálezem na zátěžové perfuzi myokardu (i při koronarograficky zjištěných významných stenózách tepen). S dobrou prognózou se rovněž pojí nevelký fixní defekt perfuze na 201Tl scintigrafi myokardu (při ejekční frakci levé komory > 50%).


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 068-5854284, fax: 068-5852519
e-mail:
milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software