KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-16 ze dne 30.06.2005
 

Postupná destrukce ledviny odlitkovým kamenem

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod

V uvedené kazuistice je ukázán postupný zánik funkce ledviny způsobený velkým urolithem.

Kazuistika

39letá žena s diagnozou odlitková kalikolithiasa pravé ledviny. Na USG ledvin byla zjištěna dilatace horní části dutého systému. Kreatininemie a clearance kreatininu byla v normě
Pacientka byla odeslána na naše oddělení k provedení statické scintigrafie ledvin.

Scintigrafii (obr.1) jsme provedli za 2 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA (přípravek TechneScan DMSA) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní a přední projekci v poloze vleže.
Použili jsme náš vyhodnocovací program, při němž v obou projekcích vymezujeme zájmové oblasti nad oběma ledvinami a tělovým pozadím s odečtením pozadí a korekcí na rozdílnou absorpci záření gama z pravé a levé ledviny a následným výpočtem podílu funkce levé a pravé ledviny. Relativní funkce ledvin – levá 60% a pravá 40% - zjišťujeme tedy lehkou relativní hypofunkci pravé ledviny. V pravé ledvině je patrno několik ložiskových defektů, především v horní polovině a také v dolním pólu, vzhledem k diagnoze je nález podmíněn ledvinovými kameny. Levá ledvina je obvyklého tvaru, bez patrných ložiskových změn.


Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci v poloze vleže /

 

Za 4,5 roku po provedené statické scintigrafii ledvin byla pacientka poslána k provedení dynamické scintigrafie ledvin s tímto uvedeným nálezem: pravostranná nefrolithiasa s hydronefrosou, vpravo koraliformní nebo mnohočetná lithiasa s dilatací dutého systému pravé ledviny, vlevo suspektní parapelvické cysty. Velikost obou ledvin na USG kolem 145 mm.

Dynamická scintigrafie ledvin:
Dynamickou scintigrafii (obr.2) jsme provedli po i.v. podání 200 MBq 99mTc-MAG3 na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní projekci v poloze vleže po dobu 30 minut. Vyhodnocení studie bylo provedeno opět programem OSTNUCLINE vyvinutým na našem oddělení. 
Při vyšetření je patrná v obvyklé poloze levá ledvina normální velikosti nebo mírně zvětšená, bez ložiskových změn. Je retence radioindikátoru v dutém systému, která mizí po podání diuretika. Drenáž horních vývodných močových cest vlevo je o něco pomalejší, mírně spastická. Vpravo vidíme jen nepatrný zbytek funkčního parenchymu, takže funkce pravé ledviny se blíží 0%. Vpravo jsou patrné okrsky snížené radioaktivity tělového pozadí v místě, kde by měla být lokalizována pravá ledvina. Z těchto defektů je zřejmé, že afunkční pravá ledvina je zvětšená. Defekty jsou nejspíše podmíněny velkými odlitkovými ledvinovými kameny. Zjištěná globální funkce je vzhledem k věku pacientky v normálním rozmezí. Obr. č. 2: Dynamická scintigrafie ledvin

/ Obr. č. 2: Dynamická scintigrafie ledvin v poloze vleže v zadní projekci /Diskuse a závěr


Pro nefrology a urology je často velmi podstatná informace o absolutní i relativní (separované) funkci obou ledvin. 
V uvedeném případě během 4,5 roku, kdy jsme měli možnost vyšetřit nemocnou jak pomocí statické, tak dynamické scintigrafie, zjišťujeme prakticky úplnou destrukci pravé ledviny velkými odlitkovými močovými kameny. Kazuistika ukazuje použitelnost scintigrafie ledvin k monitorování vývoje patologického procesu a jeho dopadu na funkci ledvin. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.cz
vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software