KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-18 ze dne 09.08.2006
 

Detekce svráštělé ledviny u dvouletého dítěte na základě refluxní nefropatie pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Chlapec ze druhé rizikové gravidity po spontánní koncepci. V 19. gestačním týdnu provedena amniocentéza pro patologický biochemický screening, na prenatálním ultrazvukovém vyšetření zjištěna hydronefróza vpravo IV. Stupně, vlevo IV-V. stupně a ascites plodu. Porob proběhl v termínu, spontánní, záhlavím, poporodní adaptace bez komplikací. Chlapec absolvoval hospitalizaci na kojeneckém oddělení Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Mikční cystografie zjistila chlopeň zadní uretry a prokázala vesikoureterální reflux IV.-V. stupně vpravo, vlevo obstrukční megaureter s hydronefrózou IV. stupně. O měsíc později následovala další hospitalizace pro akutní pyelonefritidu, kultivačně se jednalo o Pseudomonas aeruginosa. Po zaléčení antibiotiky byla provedena plánovaná vesikostomie. Od další dva měsíce později chlapec opět hospitalizován pro další ataku akutní pyelonefritidy. Od propuštění dítě v dobrém stavu, prospívá, kvantitativní bakteriurie negativní. Při další kontrolní hospitalizaci s časovým odstupem provedena statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA (statický scintigram z projekce přední a zadní, pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace léze byl doplněn SPECT; aplikovaná aktivita 111 MBq i.v.) a UZ ledvin, kde zjištěna svráštělá pravá ledvina s progredující ztrátou funkce na základě refluxní nefropatie při vesikoureterálním refluxu. Vlevo došlo k regresi dilatace kalichopánvičkového systému. T.č. chlapec prospívá, je bez infekce močových cest a jiných komplikací, má vesicostomii, která je dočasným řešením derivace moče.

Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Levá ledvina je obvyklého tvaru a v dlouhé ose měří 72 mm. Pravá ledvina je menší, v dlouhé ose měří 60 mm. Kresba parenchymu levé ledviny je homogenní. Kresba parenchymu pravé ledviny je difúzně a drobnoložiskově nehomogenní. Index korové tubulání funkce je sin + dx 5,64 (sin 7,05, dx 2,28). Relativní korová tubulární funkce levé ledviny 75,58 %, pravé 24,42 %. Závěr: 1. Menší pravá ledvina s difúzním a drobnoložiskovým poškozením parenchymu, svráštělá ledvina. Nález je kompatibilní s dg. Refluxní nefropatie. 2. Vlevo je nález normální.

Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila detekovat svráštělou pravou ledvinu na základě refluxní nefropatie a opakovaných pyelonefritid. Vyšetření zjistilo redukci funkčního parenchymu, pokles relativní funkce a sníženou korovou tubulární funkci pravé ledviny. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci léze.
 

Obr. 1.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z přední a zadní projekce na 500 000 imp. Svráštělá ledvina vpravo s redukcí funkčního parenchymu.

/Obr. 1.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z přední a zadní projekce na 500 000 imp. Svráštělá ledvina vpravo s redukcí funkčního parenchymu./


Obr. 2.: SPECT ledvin.

/Obr. 2.: SPECT ledvin./


Obr. 3.: SPECT, koronární řezy obou ledvin.

/Obr. 3.: SPECT, koronární řezy obou ledvin./


Obr. 4.: SPECT, sagitální řezy pravé ledviny.

/Obr. 4.: SPECT, sagitální řezy pravé ledviny./


Obr. 5.: SPECT, sagitální řezy levé ledviny.

/Obr. 5.: SPECT, sagitální řezy levé ledviny./


Obr. 6.: SPECT, transverzální řezy obou ledvin.

/Obr. 6.: SPECT, transverzální řezy obou ledvin./


Obr. 7.: Indexy korové tubulární funkce a relativní funkce obou ledvin.

/Obr. 7.: Indexy korové tubulární funkce a relativní funkce obou ledvin./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software