Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Follow-up jizvy po akutní pyelonefritidě pomocí statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA u dívky s oboustranným vesikoureterálním refluxem a stenózou uretry

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Dvanáctiletá dívka s pozitivní anamnézou bilaterálního vesikouretrálního refluxu a ataky akutní pyelonefritidy opakovaně absolvovala statickou scintigrafii ledvin s 99mTc-DMSA ke sledování jizvy a následného určení další strategie léčby, tj. zvážení zda podávat či nepodávat dlouhodobě chemoterapeutika k zabrání vzniku infekce a další ataky pyelonefritidy. Dívka měla pozitivní vesicoureterální reflux IV. stupně vlevo, tj. až do pánvičky a II. stupně vpravo, tj. do poloviny ureteru. Dále v anamnéze byla stenóza uretry a opakované infekce močových cest. Vesikouretrální reflux nefrolog ošetřil endoskopickou léčbou, což vedlo vpravo zcela k vymizení refluxu a vlevo k jeho snížení ze IV. na II. stupeň, tj. reflux moče do poloviny ureteru. Stenóza uretry byla řešena její dilatací. Ke zjištění stavu parenchymu ledvin nefrolog indikoval vyšetření pomocí statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 150 MBq i.v. Vyšetření zjistilo jizvu po pyelonefritidě v parenchymu levé ledviny. Jinde měl parenchym obou ledvin homogenní kresbu. Ve srovnání s předchozími DMSA vyšetřeními ledvin došlo k mírné regresi jizvy. 


Vyšetření

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace, tvaru a velikosti. Kresba parenchymu obou ledvin byla homogenní s vyjímkou levé ledviny, kde se v horním pólu zobrazil klínovitý defekt parenchymu – jizva po pyelonefritidě. Index korové tubulání funkce měl normální hodnoty - sin + dx 5,86 (sin 6,11 dx 5,65). Relativní korová tubulární funkce levé ledviny 52 %, pravé 48 %. Závěr: jizva po proběhlé pyelonefritidě v oblasti horního pólu levé ledviny 


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila provádět sledování detekovat jizvy po proběhlé pyelonefritídě a podle toho upravovat léčbu pacientky. Vzhledem k tomu, že nález měl v podstatě stacionární charakter, pacientka mohla být bez dlouhodobého profylaktického užívání chemoterapeutik. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci léze.


Obr. 1.: Statický scintigram ledvin s 99mTc-DMSA. Přední a zadní projekce na 500 000 imp. Jizva po PN v oblasti horního pólu levé ledviny.

/Obr. 1.: Statický scintigram ledvin s 99mTc-DMSA. Přední a zadní projekce na 500 000 imp. Jizva po PN v oblasti horního pólu levé ledviny./


Obr. 2.: SPECT ledvin.

/Obr. 2.: SPECT ledvin./


Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řezy.

/Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řezy./


Obr. 4.: SPECT ledvin, transverzální řezy.

/Obr. 4.: SPECT ledvin, transverzální řezy./


Obr. 5.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu.

/Obr. 5.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu./


Obr. 6.: Indexy korové tubulární funkce a relativní funkce obou ledvin.

/Obr. 6.: Indexy korové tubulární funkce a relativní funkce obou ledvin./Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz