Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafická detekce mnohočetných jizev po pyelonefritidách u patnáctileté dívky s neléčeným oboustranným refluxem moče do ledvinové pánvičky

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Patnáctiletá dívka, žijící v Kazachstánu, je nyní léčena v České republice pro zhoršování renálních funkcí (vzestup dusíkatých katabolitů). Nález má charakter počínající renální insuficience. V anamnéze jsou přítomny recidivující infekce močových cest. V rámci komplexního vyšetřovacího programu nefrolog zjistil oboustranný reflux moče do ledvinové pánvičky. Nefrolog indikoval vyšetření pomocí statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 185 MBq i.v. Vyšetření zjistilo četné jizvy po pyelonefritidě v parenchymu obou ledvin a redukci funkčního parenchymu obou ledvin. Indexy korové tubulární funkce jsou snížené a ukazují na těžší redukci funkčního parenchymu obou ledvin. Nález na DMSA vyšetření byl uzavřen jako svrášťující se ledviny s těžkou redukcí funkčního parenchymu a četnými jizvami po pyelonefritidách. 


Vyšetření

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 185 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace a tvaru. Levá ledvina v dlouhé ose měří 88 mm, pravá 77 mm. Parenchym obou ledvin byl prostoupen četnými ložiskovými defekty. Jednalo se četné jizvy po pyelonefritídách. Index korové tubulání funkce byl redukován - sin + dx 1,84 (sin 2,28 dx 1,21). Relativní korová tubulární funkce levé ledviny 65,25 %, pravé 34,75 %. Na scintigramech se zobrazila vysoká hladina DMSA v tělové cirkulaci, což potvrzovalo diagnózu počínající renální insuficience a redukci funkčního parenchymu Závěr: 1. svrášťující se obě ledviny, více pravá s redukcí funkčního parenchymu. 2. Mnohočetné jizvy po proběhlých pyelonefritídách. 

Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila detekovat mnohočetné jizvy po pyelonefritídách v parenchymu obou ledvin, dále svrášťování obou ledvin a redukci funkční kapacity obou ledvin a to vše u pacientky s neléčeným vesikouretrálním refluxem do ledvinových pánviček. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci lézí.


Obr. 1.: Statický scintigram ledvin s 99mTc-DMSA. Přední a zadní projekce na 500 000 imp. Mnohočetné jizvy po PN v parenchymu obou ledvin. Vysoká hladina 99mTc-DMSA v systémové cirkulaci ukazuje na redukci funkce obou ledvin a počínající renální insuficienci.

/Obr. 1.: Statický scintigram ledvin s 99mTc-DMSA. Přední a zadní projekce na 500 000 imp. Mnohočetné jizvy po PN v parenchymu obou ledvin. Vysoká hladina 99mTc-DMSA v systémové cirkulaci ukazuje na redukci funkce obou ledvin a počínající renální insuficienci./


Obr. 2.: SPECT ledvin.

/Obr. 2.: SPECT ledvin./


Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řezy.

/Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řezy./


Obr. 4.: SPECT ledvin, transverzální řezy se zaměřením na pravou ledvinu.

/Obr. 4.: SPECT ledvin, transverzální řezy se zaměřením na pravou ledvinu./


Obr. 5.: SPECT ledvin, transversální řezy se zaměřením na levou ledvinu.

/Obr. 5.: SPECT ledvin, transversální řezy se zaměřením na levou ledvinu./


Obr. 6.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu.

/Obr. 6.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu./


Obr. 7.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na pravou ledvinu.

/Obr. 7.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na pravou ledvinu./


Obr. 8.: SPECT ledvin, 3D rekonstrukce.


/Obr. 8.: SPECT ledvin, 3D rekonstrukce./


Obr. 9.: Indexy korové tubulární funkce a relativní funkce obou ledvin.

/Obr. 9.: Indexy korové tubulární funkce a relativní funkce obou ledvin./
Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz