Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Zobrazení mnohočetných jizev po pyelonfritidách u dvouleté dívky s hypotonii pravé pánvičky a ureteru a s oboustranným vesikouretrálním refluxem pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Dvouletá dívka je sledována pro vesikouretrálního refluxu IV. stupně vpravo a III. stupně vlevo a hypotonii pravé pánvičky a pravého ureteru. V minulosti proběhlo několik atak akutní pyelonefritidy. Nefrolog indikoval vyšetření pomocí statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA k posouzení stavu funkčního parenchymu obou ledvin a ke zjištěny případných jizev po akutních pyeloneftitidách.
Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 111 MBq i.v. Vyšetření zjistilo četné jizvy po pyelonefritidě v parenchymu pravé ledviny, redukci funkčního parenchymu vpravo. Pravá ledvina je svraštělá. Index korové tubulární funkce vpravo byl redukovaný a stejně tak i relativní korová tubulární funkce. V oblasti horního a dolního pólu levé ledviny se zobrazila drobná jizva po pyelonefritidě. Parenchym levé ledviny nevykazoval zatím významnější redukci a i hodnota indexu korové tubulární funkce byla ještě normální. Nález na DMSA vyšetření byl uzavřen jako svrašťující se ledvina vpravo s těžkou redukcí funkčního parenchymu a četnými jizvami po pyelonefritidách a dvě drobné jizvy po pyelonefritidě v parenchymu levé ledviny. 

Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Pravá ledvina je menší, prostoupená jizvami po pyelonefritidách, parenchym je redukovaný. Index korové tubulární funkce vpravo je 2,51 a relativní korová tubulární funkce vpravo je 28,16 %. Kresba parenchymu levé ledviny je vcelku homogenní s výjimkou horního a dolního pólu levé ledviny, kde se zobrazila drobná jizva po pyelonefritidě. Index korové tubulární funkce vlevo je 6,41 a relativní korová tubulární funkce vlevo je 71,84 %.


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila detekovat svraštělou pravou ledvinu vpravo na základě opakovaných pyelonefritid a hypotonie pánvičky a ureteru vpravo. Vyšetření zjistilo redukci funkčního parenchymu, pokles relativní funkce a sníženou korovou tubulární funkci pravé ledviny. Vyšetření dále umožnilo odhalit dvě drobné jizvy po pyelonefritidách v parenchymu levé ledviny. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci lézí.


Obr. 1.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z přední projekce na 500 000 imp. Svráštělá ledvina vpravo s redukcí funkčního parenchymu a drobná jizva po pyelonefritidě v oblasti horního a dolního pólu levé ledviny.
/ Obr. 1.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z přední projekce na 500 000 imp. Svraštělá ledvina vpravo s redukcí funkčního parenchymu a drobná jizva po pyelonefritidě v oblasti horního a dolního pólu levé ledviny. /


Obr. 2.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z zadní projekce na 500 000 imp.
/ Obr. 2.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z zadní projekce na 500 000 imp. /


Obr. 3.: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce.
/ Obr. 3.: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce. /


Obr. 4.: SPECT ledvin.
/ Obr. 4.: SPECT ledvin. /


Obr. 5.: SPECT, koronární řezy.
/ Obr. 5.: SPECT, koronární řezy. /


Obr. 6.: SPECT, transverzální řezy obou ledvin.
/ Obr. 6.: SPECT, transverzální řezy obou ledvin. /


Obr. 7.: SPECT, sagitální řezy se zaměřením na pravou ledvinu.
/ Obr. 7.: SPECT, sagitální řezy se zaměřením na pravou ledvinu. /


Obr. 8.: SPECT, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu.
/ Obr. 8.: SPECT, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu. /


Obr. 9.: SPECT, 3D rekonstrukce.
/ Obr. 9.: SPECT, 3D rekonstrukce. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz