Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Posouzení funkce pravé ledviny před uvažovanou nefrektomií pro strikturu ureteru u pacienta s chronickou tubulo-intersticiální nefritidou a hydronefrózou pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

22letý mladý muž v roce 1979 absolvoval pyeloplastiku pánvičky pravé ledviny pro hydronefrózu. V průběhu let došlo k rozvoji chronické tubulo-intersticiální nefritidy pravé ledviny. Nyní pacient prodělal ledvinovou koliku vpravo. Vyšetření zjistila přítomnost ureterolithiasy v pravém ureteru. Lithiasu urolog ošetřil založením stentu do pravého ureteru, čímž došlo k zajištění odtoku moče. Po měsíci byl stent z ureteru vyjmut a zjistila se striktura pravého ureteru. Urolog odeslal pacienta na statickou scintigrafii ledvin s 99mTc-DMSA k posouzení funkce pravé ledviny a stavu jejího parenchymu. Urolog zvažoval provést vzhledem ke špatnému stavu pravé ledviny nefrektomii, což by řešilo i strikturu pravého ureteru.
Vyšetření započalo statickým scintigramem obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 185 MBq i.v. Vyšetření zjistilo výraznou dilataci kalicho-pánvičkového systému pravé ledviny. Funkční parenchymu vpravo je ztenčený, roztlačený a redukovaný. Index korové tubulární funkce vpravo je redukovaný. Nález na levé ledvině byl normální. Vzhledem k tomu, že relativní korová tubulární funkce pravé ledviny avšak činila téměř 25 %, tak DMSA scintigrafie vyloučila možnost provedení nefrektomie. Zbytková funkce pravé ledviny, aby splnila kriteria pro nefrektomi by musela být nižší. 


Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 185 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Kresba parenchymu levé ledviny byla homogenní. Kresba parenchymu pravé ledviny byla difuzně nehomogenní, parenchym ztenčený a redukovaný. Dutý systém pravé ledviny se jevil jako dilatovaný. Index korové tubulární funkce pravé ledviny měl redukovanou hodnotu. Relativní korová tubulární funkce pravé ledviny činila téměř 25 %. Závěr: redukce funkčního parenchymu pravé ledviny a dilatovaný dutý systém pravé ledviny. 


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila posoudit stav parenchymu pravé ledviny u pacienta s chronickou tubulo-intersticiální nefritidou a hydronefrózou vpravo před zvažovanou nefrektomií pro strikturu ureteru. Vzhledem k poměrně vysoké hodnotě relativní korové tubulární funkce, téměř 25 %, nebylo možné strikturu ureteru vyřešit nefrektomií. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci léze.


Obr. 1.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední a zadní projekce. Redukce funkčního parenchymu a dilatace dutého systému pravé ledviny.
/ Obr. 1.: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední a zadní projekce. Redukce funkčního parenchymu a dilatace dutého systému pravé ledviny. /


Obr. 2.: SPECT ledvin.
/ Obr. 2.: SPECT ledvin. /


Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řezy.
/ Obr. 3.: SPECT ledvin, koronární řezy. /


Obr. 4.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na pravou ledvinu.
/ Obr. 4.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na pravou ledvinu. /


Obr. 5.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu.
/ Obr. 5.: SPECT ledvin, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu. /


Obr. 6.: SPECT ledvin, transversální řezy.
/ Obr. 6.: SPECT ledvin, transversální řezy. /


Obr. 7.: SPECT ledvin, 3D rekonstrukce.
/ Obr. 7.: SPECT ledvin, 3D rekonstrukce. /


Obr. 8.: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce obou ledvin.
/ Obr. 8.: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce obou ledvin. /


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz