KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-25 ze dne 19.03.2008
 

Stanovení funkce levé ledviny po jejím střelném poranění a následné záchovné rekonstrukční operaci pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

16letý chlapec utrpěl střelné poranění hrudníku. Při přijetí do traumatologického centra ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové ošetřující lékař zjistil vstřel parasternálně vlevo v úrovni levé prsní bradavky a výstřel paravertebrálně vlevo 3 cm pod obloukem žeberním. Následovala série vyšetření s cílem zjistit rozsah poranění vnitřních orgánů (transesofageální UZ srdce, UZ břicha, UZ hrudníku, CT břicha). Vyšetření konstatovala, že došlo k průstřelu bránice, průstřelu žaludku, poranění levého laloku jater, poranění sleziny a poranění levé ledviny, která byla prakticky rozpůlena na dvě části. Následoval chirurgický výkon, při kterém byla provedena sutura bránice a žaludku, ošetření levého laloku jater, splenektomie a záchovná operace levé ledviny s rekonstrukcí dutého systému. Za několik dní po operaci se objevila masivní hematurie jejíž příčinou bylo pseudoaneuryzma levé, průstřelem lacerované ledviny. Toto pseudoaneurysma bylo ošetřeno angiograficky, a to selektivní embolizací lepidlem, po které došlo k přerušení hematurie. O pět měsíců později pacient podstoupil statickou scintigrafii ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit funkci levé ledviny. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 185 MBq i.v. Vyšetření zjistilo rozsáhlý defekt parenchymu na rozhranní střední a horní třetiny levé ledviny v místě lacerace parenchymu střelným poraněním. Ostatní parenchym levé ledviny byl homogenní. Kresba parenchymu pravé ledviny byl též homogenní. Index korové tubulární funkce vlevo vykazoval sníženou hodnotu a stejně tak i relativní korová tubulární funkce vlevo. Nález na DMSA vyšetření byl uzavřen jako rozsáhlá vazivová jizva po střelném poranění levé ledviny.


Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Pravá ledvina je normální. Vlevo se zobrazil rozsáhlý defekt parenchymu na rozhranní střední a horní třetiny levé ledviny v místě lacerace parenchymu střelným poraněním. Ostatní parenchym levé ledviny byl homogenní. Index korové tubulární funkce vlevo měl sníženou hodnotu a stejně tak i relativní korová tubulární funkce vlevo. Závěr: rozsáhlá vazivová jizva po střelném poranění levé ledviny.


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila zjistit rozsah vazivové jizvy po střelném poranění levé ledviny a posoudit funkci zbývající části levé ledviny. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci lézí.Obr. 1. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z přední projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 1. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z přední projekce na 500 000 imp.
Rozsáhlá vazivová jizva po střelném poranění levé ledviny na rozhranní horní a střední třetiny.
Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z zadní projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA z zadní projekce na 500 000 imp.Obr. 3. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce.

/ Obr. 3. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce.Obr. 4. SPECT ledvin.

/ Obr. 4. SPECT ledvin.Obr. 5. SPECT, koronární řezy.

/ Obr. 5. SPECT, koronární řezy.Obr. 6. SPECT, transverzální řezy obou ledvin

/ Obr. 6. SPECT, transverzální řezy obou ledvinObr. 7. SPECT, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu.

/ Obr. 7. SPECT, sagitální řezy se zaměřením na levou ledvinu.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software