Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Detekce jizvy po akutní pyelonefritidě pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA
u dospívající dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu IV. stupně bilaterálně a stavu po ureterocystoneoanastomóze


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Dívka, 15 let, byla sledována v nefrologické poradně pro opakované febrilní infekce močových cest, dvakrát absolvovala hospitalizaci pro ataku akutní pyelonefritidy (APN) Při druhé hospitalizaci byla provedena mikční cystografie, kde se podařilo zjistit vesicoureterální (VUR) reflux IV. oboustranně. Dětský urolog doporučil provedení antirefluxní operace. V plánovaném terminu urolog provedl ureterocystoneoanastomózu bilaterálně (UCNA), tzn., že došlo k nové implantaci močovodů do stěny močového měchýře s cílem obnovit antirefluxní poměry v oblasti ústí močovodu. Po propuštění dívka dlouhodobě užívala chemoterapeutika a po několik následujících měsíců neměla obtíže. Nyní dívka opět vyhledala pohotovost Dětské kliniky pro několik dnů trvající febrilie 38.5 – 39.0 st. C, zvracela a symptomatická léčba analgetiky-antipyretiky neměla efekt. Ve vyšetření moči se objevil výrazně patologický nález, a to 2283 leukocytů, 47 epitelií a 66 erytrocytů. Dívka byla přijata k hospitalizaci pro další ataku akutní pyelonefritidy. Po přijetí dostala infúzní léčbu antibiotiky, nejprve Amoksiklav + Amikin, která byla podle kultivačního nálezu z moče, kde se objevila E.coli rezistentní na Augmentin a Cotrimox, změněna na monoterapii Cefuroximem. O několik měsíců později dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit kresbu a funkci parenchymu ledvin po proběhlých atakách APN. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 185 MBq i.v. Vyšetření zjistilo rozsáhlý klínovitý defekt parenchymu ve střední třetině pravé ledviny laterálně a velmi suspektní drobný defekt parenchymu apikálně vpravo. Levá ledvina byla menší, s difúzně až drobnoložiskově nehomogenní kresbou parenchymu. Závěr vyšetření byl - rozsáhlá jizva po APN ve střední třetině pravé ledviny laterálně a velmi suspektní drobná jizva po APN apikálně. Menší levá ledvina s difúzní poškozením parenchymu, incipientní refluxní nefropatie. 


Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 185 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Pravá ledvina je normální velikosti. Levá ledvina je menší. Zobrazil se rozsáhlý klínovitý defekt parenchymu ve střední třetině pravé ledviny laterálně a velmi suspektní drobný defekt parenchymu apikálně vpravo. Levá ledvina je menší, s difúzně až drobnoložiskově nehomogenní kresbou parenchymu. Relativní funkce levé ledviny 45%, pravé 55%. Závěr: rozsáhlá jizva po APN ve střední třetině pravé ledviny laterálně a velmi suspektní drobná jizva po APN apikálně. Menší levá ledvina s difúzní poškozením parenchymu, incipientní refluxní nefropatie. 


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila zhodnotit kresbu parenchymu obou ledvin, jejich funkci a detekovat jizvy po APN. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci lézí.

Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce

/Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce./Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp

/Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp./Obr. 3. SPECT ledvin

/Obr. 3. SPECT ledvin./Obr. 4. SPECT, koronární řezy

/Obr. 4. SPECT, koronární řezy./
Obr. 5. SPECT, transverzální řezy

/Obr. 5. SPECT, transverzální řezy./
Obr. 6. SPECT, sagitální řezy

/Obr. 6. SPECT, sagitální řezy./
Obr. 7. SPECT, 3D rekonstrukce

/Obr. 7. SPECT, 3D rekonstrukce./Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz