Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Posouzení funkce a kresby parenchymu hydronefrotické levé ledviny u měsíčního kojence
pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Třetí den po nekomplikovaném porodu chlapec absolvoval UZ břicha s tímto nálezem: levá ledvina velikosti 7 x 3 cm, parenchym redukovaný na 4 mm, pánvička 50 x 32 mm, kalichy dilatované, firnisy kalichů zaoblené. Velká vrozená hydronefróza vlevo IV. stupně, pravděpodobně při stenóze či obliteraci pyeloureterálního přechodu, redukce parenchymu levé ledviny. Vpravo normální nález. Před plánovanou pyelopastikou vlevo odeslal dětský urolog chlapce na statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit kresbu a funkci parenchymu obou ledvin a zhodnotit redukci funkčního parenchymu levé ledviny. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce a dále z LPO, LAO, RPO, RAO projekcí, všechny scintigramy na 500 000 impulzů. Aplikovaná aktivita činila 70 MBq i.v. Vyšetření zjistilo zvětšenou levou ledvinu, v dlouhé ose měřila 64 mm, dilataci dutého systému levé ledviny a redukci funkčního parenchymu vlevo (relativní funkce 39%). Vpravo byl nález normální. Závěr vyšetření zněl: zvětšená levá ledvina s dilatací dutého systému a mírnou redukcí funkčního parenchymu. Vpravo normální nález. Následovala úspěšná pyelopastika, po které došlo k nárůstu tloušťky parenchymu levé ledviny z předoperačních 4 mm na 7 mm dle UZ. Dále došlo ke zmenšení pánvičky levé ledviny z předoperačně naměřených 50 x 32 mm na 50 x 20 mm po operaci. Na dynamické scintigrafii ledvin také došlo ke zlepšení relativní funkce levé ledviny z předoperačních 39% na 42,5%. 


Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2 hodiny po i.v. aplikaci 70 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Pravá ledvina je normální velikosti, v dlouhé ose měří 35 mm. Levá ledvina je zvětšená, v dlouhé ose měří 64 mm, její dutý systém je dilatovaný, parenchym je mírně redukovaný. Kresba parenchymu obou ledvin je homogenní. Index korové tabulární funkce bilaterálně 1,71 (sin 1,42, dx 2,21). Relativní funkce levé ledviny 39%, pravé 61%). Závěr: zvětšená levá ledvina s dilatací dutého systému a mírnou redukcí funkčního parenchymu. Vpravo normální nález. 


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila zhodnotit kresbu parenchymu obou ledvin, posoudit relativní funkce obou ledvin, dilataci duté systému levé ledviny a redukci funkčního parenchymu vlevo. 
Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce.

/Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce./Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp.

/Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp./Obr. 3. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp.

/Obr. 3. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp./Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz