Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Statická scintigrafie ledvin při nefrolithiase a urolithiase

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
58 letý pacient s touto anamnézou:
FA: Lozap H tbl. 1/2-0-0, Diaprel MR tbl. 1-0-0, Milurit 100 1-0-0, kolitický prášek 1-0-0.
OA: M. hypertonicus gr. I, karcinom prostaty, stp. RAPE, stp. RT, stp. hormonální blokádě Androcurem, nefrolitiáza, stp. hernioplastice, prolaps anu, inkontinence stolice, stp. inf. mononukleóze, recentně zjištěný diabetes mellitus na PAD.
NO: Pacient sledován na urol. odd. pro karcinom prostaty - stp.RAPE a LAE, pT3aN0M0, GS 5, pro elevaci PSA provedena radioterapie i hormonální terapie, následně PSA pod 0,04.
V minulosti renální koliky s odchodem konkrementů oboustranně, JJ stent vpravo pro pyelolithiasu, poté výměna s dislokací konkrementu do pánvičky. Dále opakovaně ureteroskopie vpravo s částečnou extrakcí konkrementů s výměnou stentu, 3x ESWL vpravo, bez výraznějšího efektu.
Následně pokus o ureteroskopii neúspěšný pro strikturu ureteru intramurálně a při dolním okraji SI skloubení, výměna JJ stentu.
Na CT ureterolithiasis l.dx. v úrovni S1, nefrolithiasis l.sin. Při endoskopiích opakovaně striktury v oblasti UV junkce a bulbární uretry.

Pacient byl odeslán na naše oddělení k provedení statické scintigrafie ledvin.

Scintigrafii (obr.1) jsme provedli za 2 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA (přípravek TechneScan – DMSA) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní, přední a obou zadních šikmých projekcích v poloze vleže.
Použili jsme náš vyhodnocovací program OSTNUCLINE, při němž v obou projekcích vymezujeme zájmové oblasti nad oběma ledvinami a tělovým pozadím s odečtením pozadí a korekcí na rozdílnou absorpci záření gama z pravé a levé ledviny a následným výpočtem podílu funkce levé a pravé ledviny. Relativní funkce ledvin – levá 89% a pravá 11% - zjišťujeme tedy těžkou hypofunkci pravé ledviny. V horní části pravé ledviny je zřetelně vidět ložiskový defekt, vzhledem k diagnoze je nález podmíněn ledvinovým kamenem. Levá ledvina je obvyklého tvaru, bez patrných ložiskových změn.
Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní, přední a obou zadních šikmých projekcích v poloze vleže

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní, přední a obou zadních šikmých projekcích v poloze vleže /


Závěr
Pro nefrology a urology je často velmi podstatná informace o absolutní i relativní (separované) funkci obou ledvin. 
Kazuistika ukazuje použitelnost scintigrafie ledvin k monitorování vývoje patologického procesu – nefrolithiasy a urolithiasy - a jeho dopadu na funkci ledvin. 
Výsledek statické scintigrafie ledvin poslouží urologovi k rozhodnutí o dalším postupu – buď o provedení pravostranné nefrektomie nebo Boariho plastiky (při níž je ze stěny močového měchýře vytnut živený lalok, který je po tubulizaci použit k nastavení chybějící délky přetnutého močovodu).


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
otakar.kraft@fnspo.cz
, vojtech.ullmann@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz