Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Mobilní ledvina na statické scintigrafii ledvin

MUDr. Otakar Kraft Ph.D., MUDr. Martin Havel, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod
Statická scintigrafie ledvin mimo jiné indikace umožňuje zjistit vliv změny polohy pacientů na uložení mobilních ledvin.

Kazuistika
34letá žena byla pro dlouhodobé bolesti v levém podbřišku a při podezření na migrující ledvinu při normálním sonografickém nálezu na ledvinách odeslána urologem na naši kliniku k provedení statické scintigrafie ledvin

Scintigrafii jsme provedli za 2 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA (přípravek TechneScan – DMSA) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní, přední a obou zadních šikmých projekcích v poloze vleže (obr.1).
Použili jsme náš vyhodnocovací program OSTNUCLINE, při němž v přední a zadní projekci vymezujeme zájmové oblasti nad oběma ledvinami a tělovým pozadím s odečtením pozadí a korekcí na rozdílnou absorpci záření gama z pravé a levé ledviny a následným výpočtem podílu funkce levé a pravé ledviny.Vleže jsou obě ledviny normální velikosti i tvaru, pravá je o polovinu své délky uložena kaudálněji. Ledviny jsou bez ložiskových změn.


Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v poloze vleže, v zadní projekci kobaltovým zdrojem označen hřeben pravé kosti kyčelní

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v poloze vleže, v zadní projekci kobaltovým zdrojem označen hřeben pravé kosti kyčelní /


Ihned poté jsme vyšetření zopakovali, tentokrát v poloze ve stoje (obr.2). 


Obr. č. 2: Statická scintigrafie ledvin v poloze ve stoje, v zadní projekci kobaltovým zdrojem označen hřeben pravé kosti kyčelní

/ Obr. č. 2: Statická scintigrafie ledvin v poloze ve stoje, v zadní projekci kobaltovým zdrojem označen hřeben pravé kosti kyčelní/Došlo ke změně polohy pravé ledviny, ve srovnání s vyšetřením vleže dále klesá oproti levé ledvině a navíc rotuje dolním pólem ventrálněji. Závěr

Uvedený případ dokládá možnosti statické scintigrafie ledvin pro odhalení vlivu změny polohy nemocných na uložení mobilní ledviny. U mobilní ledviny je vždy vhodné provést statickou scintigrafii v horizontální i vertikální poloze pacienta. Při přetrvávání větších potíží je indikována chirurgická terapie s fixací ledviny.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory:
otakar.kraft@fnspo.czhavel.martin@gmail.comvojtech.ullmann@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz