KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-35 ze dne 04.08.2010
 

Zobrazení jizev po akutních pyelonefritidách pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA u 9-ti leté dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu IV. stupně vpravo
a stavu po endoskopické léčbě refluxu


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

Dívka, stáří 9 let, byla sledována v nefrologické poradně pro opakované febrilní infekce močových cest, třikrát absolvovala hospitalizaci pro ataku akutní pyelonefritidy (APN). Při druhé hospitalizaci byla provedena mikční cystografie, kde se podařilo zjistit vesicoureterální (VUR) reflux IV. stupně vpravo. Byla nasazena konzervativní léčba refluxu, přesto s odstupem času došlo k další atace APN. Nyní dětský urolog doporučil provedení endoskopické léčby refluxu (tj. endoskopická subslizniční instilace kyseliny hyaluronové v oblasti orálního ústí ureteru s cílem obnovit antirefluxní poměry v oblasti ústí močovodu) vpravo, které bylo provedeno v plánovaném termínu. Kontrolní mikční cystografie prokázala vymizení refluxu. O několik měsíců později dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit kresbu a funkci parenchymu ledvin po proběhlých atakách APN. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 150 MBq i.v. Vyšetření zjistilo klínovitý defekt parenchymu v horní a dolní třetině pravé ledviny laterálně. Levá ledvina měla normální nález. Závěr vyšetření zněl - jizvy po APN v parenchymu pravé ledviny ve výše popsaných lokalizacích. Nyní je dívenka dlouhodobě bez obtíží s opakovaně negativní kvantitativní bakteriurií (KBU).


Vyšetření 

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSATc-DMSA


Za 2.5 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Pravá ledvina v dlouhé ose měřila 56 mm, levá 79 mm. Zobrazil se klínovitý defekt parenchymu v horní a dolní třetině pravé ledviny laterálně. Levá ledvina měla normální nález. Index korové tubulární funkce činil pro obě ledviny 6.26 (sin 6.98, dx 4.94). Relativní korová tubulární funkce levé ledviny byla 59 %, pravé 41 %. Závěr: jizvy po APN v parenchymu pravé ledviny ve výše popsaných lokalizacích.


Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila zhodnotit kresbu parenchymu obou ledvin, jejich funkci a detekovat jizvy po APN vpravo. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci lézí.

 

Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce

/ Obr. 1. Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce./Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 2. Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp./Obr. 3. SPECT ledvin.

/ Obr. 3. SPECT ledvin./Obr. 4. SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 4. SPECT ledvin, koronární řezy./Obr. 5. SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 5. SPECT ledvin, koronární řezy./Obr. 6. SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina.

/ Obr. 6. SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina./Obr. 7. SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina.

/ Obr. 7. SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina./Obr. 8. SPECT ledvin, transverzální řezy.

/ Obr. 8. SPECT ledvin, transverzální řezy./


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495832337
fax.: +420-495512346
dolezal@fnhk.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software