KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-47 ze dne 05.05.2015
 

Cysta nebo tumor ledviny

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann 
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava-Poruba
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika
72letý muž
NO: 
Dispenzarizován pět let v urologické ambulanci pro hypertrofii prostaty, při opakovaných biopsiích prostaty nebyl tumor prokázán. Jako náhodný nález byla sonograficky zjištěna atypická hypoechogenní cysta při horním pólu levé ledviny. I v CT obraze zřejmě cysta s atypickým obsahem, bez jasné solidní porce. Provedena opakovaná punkce tohoto útvaru pod CT kontrolou, dle nálezu potom marsupializace či nefrektomie. 

Ultrasonografické vyšetření břicha: 
Vzhledem k habitu hůře hodnotitelný nález, vpravo ledviny bez městnání, bez známek ložiskové patologie, vlevo při horním pólu cystický útvar hypoechogenní až anechogenní 9 x 10 cm, imponuje jako prostá cysta, moč. měchýř naplněn málo. Závěr: cysta horního pólu levé ledviny, cysty jater a sleziny.
MR břicha nativně + k.l.: Játra nezvětšená, v pravém laloku v S6 je patrná objemnější cysta velikosti 14 x 20 x 16 mm, další drobnější cystoidní struktury jsou patrné v obou jaterních lalocích. Slezina nezvětšená s patrnou cystou na konvexitě velikosti 23 x 18 x 19 mm. Obě ledviny v obvyklé lokalizaci, v rozsahu horního pólu levé ledviny je objemnější ložisko velikosti 12,1 x 9,7 x 9,1 cm - toto ložisko se postkontrastně sytí jen okrajově, má nehomogenní obsah, komprimuje KPS, v T2W je ložisko hypersignální. Na MR hydrografické sekvenci obě ledviny vylučují, kalichy pro horní segment vlevo jsou komprimované, pánvička bilat. bez dilatace, zobrazené uretery bilat. bez dilatace.
Závěr: Ve srovnání se starším MR stacionární obraz komplikované cysty horního pólu levé ledviny. Cysty jater a sleziny.
CT břicha + punkce pod CT kontrolou: Ložisko v oblasti horního pólu ledviny vlevo vel. 95 x 80 x 110 mm, ložisko dobře ohraničené, centrálně s tekutou složkou denzity 10, periferně s nepravidelnými solidními lemy denzity okolo 30 HU.
Obecný preparát z punkce: Drobné, málo reprezentativní punkční válečky tvořené krevními koaguly a fibrolipomatozní tkání se svazky kosterní svaloviny a lamelkou vystlanou jednou vrstvou kubického epitelu uniformního vzhledu a s fokální papilární konfigurací bez výrazné buněčné atypie. Diferenciálně diagnosticky připadají v úvahu solitární kortikální cysta ledviny a multicystický světlobuněčný renální karcinom, proto doporučuji doplnit vyšetření ledviny zobrazovacími technikami.

Bylo doporučeno provést statickou scintigrafii ledvin s indikací: pacient s tumorem horního pólu levé ledviny, dle CT susp. chabou pravou ledvinou, ke zhodnocení podílu funkcí před případnou nefrektomií vlevo.

Statickou scintigrafii ledvin jsme provedli za 2 hodiny po i.v. aplikaci 160 MBq 99mTc-DMSA (přípravek TechneScan – DMSA) na planární scintilační kameře MB9200 v zadní, přední a obou zadních šikmých projekcích (obr.1).
Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní, přední a zadních šikmých projekcích v poloze nemocného vleže.

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní, přední a zadních šikmých projekcích v poloze nemocného vleže. /Použili jsme náš vyhodnocovací program OSTNUCLINE, při němž v zadní a přední projekci vymezujeme zájmové oblasti nad oběma ledvinami a tělovým pozadím s odečtením pozadí a korekcí na rozdílnou absorpci záření gama z pravé a levé ledviny a následným výpočtem podílu funkce levé a pravé ledviny. Relativní funkce ledvin – levá 47 % a pravá ledvina 53 % - zjišťujeme tedy symetrickou funkci obou ledvin.. V zadní a obou zadních šikmých projekcích nejsou ložiskové změny v ledvinách patrné, pouze v přední projekci je v levé ledvině přítomen defekt.

Zobrazují se obě ledviny, pravá je obvyklého tvaru, uložení a zřejmě i velikosti, levá ledvina je dolním pólem rotována mediálně, ve ventromediální části horní poloviny levé ledviny je ložiskový defekt (je zajímavé, že vzhledem k popsanému umístění není tento ložiskový defekt patrný v zadní ani levé zadní šikmé projekci, pouze v přední projekci). Rozložení radioindikátoru je v pravé ledvině homogenní, bez ložiskových změn.
Závěr:
Normální scintigram pravé ledviny, levá ledvina je dolním pólem rotována mediálně, ve ventromediální části horní poloviny levé ledviny je ložiskový defekt. Ledviny se symetrickou distribucí funkce (P:L: 53 %:47 %).

Závěr
Pomocí statické scintigrafie ledvin potvrzujeme ve ventromediální části horní poloviny levé ledviny ložiskový defekt. Funkce obou ledvin je symetrická.Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz  , vojtech.ullmann@fno.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2015, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software