Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Normotenzní komunikující hydrocefalus
detekovaný pomocí 111In-DTPA

MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 63 let.

Pacientka přijata na neurologické oddělení pro bolesti hlavy, závrať, opakované pocity nevolnosti.

Z rodinné anamnézy: sestra DM, dcera hyperfunkce štítné žlázy.

Z osobní anamnézy: SV tachykardie před lety, hypochromní sideropenická anemie poztrátová, DM II. na dietě, CC a CB syndrom chronický, spina biffida occulta S1, vředová choroba gastroduodena s pozitivitou H. pylori, nodosní struma, hypertenzní choroba, tenzní cefalea v dokumentaci, stp. hysterektomii před lety, obezita, hyperurikémie.

Nynější onemocnění: viz výše.

Objektivně při přijetí: obézní, lucidní, orientovaná, spolupracuje, m.n. v normě, Ny 0, šíje nevázne, pyramidové jevy negativní, takt. čití v normě, taxe bilat. přesná, Lasegue neg. bilat., stoj v RIII stabilní, kardiopulmonálně kompenzována.

Paraklinická vyšetření: vyšší glykémie, kys. močová, lehce snížen Ht, FW 7/17, další včetně moč+sed. vcelku bez pozoruhodností,  likvor čirý, pandy 0, glu 3,2, Cl 126, celk. bílk. 0,53, lymf. 1, ery 1, mon. 0, segm. 0, TSH a fT4 v normě, stejně tak kortizol, FSA, LH, prolaktin a ACTH, screening na lues neg.


Z vyšetřovacího programu:
MRI mozku-vícečetná hyperintenzní ložiska spíše vaskulární etiologie v bílé hmotě obou mozkových hemisfér, hydrocefalus, povšechné rozšíření komor a likvorových prostorů bez zřetelné příčiny.
VEP-oboustraná léze optické dráhy.
EEG: normální záznam.Doplněna izotopová cisternografie za 4,24 a 48 hodin po aplikaci 37 MBq 111In-DTPA na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro střední energie, matrix 64x64 a vyhodnocovací systém Gamma 11. Provedeny projekce AD, DX, SIN, impulsy střádány 720 sekund.: během 4 hodin se normálně objevují basální cisterny, dále cisterna interhemispherica, zřetelně rozšířené postranní komory, lehce zvětšena komora IV., za 24 hodin přetrvává radiofarmakon v postranních komorách, zpomalen odtok do subarachnoideálního prostoru-nález je susp. z normotenzního komunikujícího hydrocefalu, viz obr.

Další průběh: Během hospitalizace dochází ke klinickému zlepšení (zvl. po LP), vzhledem ke shodě kliniky, MRI a izotopové cisternografie pacientka odeslána na NCHK k provedení lumbálního infúzního testu před případnou indikací ke zkratové operaci.snímky za 4 hodiny
 

snímky za 24 hodiny
 

snímky za 48 hodiny
 

Obr. 1: Izotopová cisternografie pomocí 111In-DTPA

 Obr. 1:
Izotopová cisternografie pomocí 111In-DTPA za 4,24 a 48 hodin po aplikaci v projekcích (shora dolů)-AP, SIN, DX,
patrno zvláště zvětšení postranních komor (šipka), další viz. popis v textu
Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz