Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Tříkomorový hydrocefalus

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Kazuistika:

73letý pacient, jenž byl na našem oddělení vyšetřen, měl tuto anamnézu:

OA: ICHS chron, stav po IM, stav po angioplastice, stav po CMP, DM 2. typu na dietě, stav po recid. erysipelech. AA: Sectral. FA: Furon, Verospiron, Diaprel MR, Diazepam, Betaloc 25 mg.

NO: Byl hospitalizován na interním oddělení pro kolapsový stav, zvracení. Bolesti neudával, byl pomočený, snad i krátkodobé bezvědomí. Na všechno si pamatoval. Uváděl, že již několik let měl potíže s rovnováhou a chůzí, chůze o širší bázi. Časté močení – každou hodinu. Inkontinence při febriliích, porucha paměti jen při nedostatku tekutin.

Objektivně: při vědomí, bradypsychický, orientován osobou a časem, částečně místem, T 38,1 °C, TK 130/70 torr.

Během hospitalizace podstoupil tato vyšetření:

CT mozku: bez patrných ložiskových změn nebo známek krvácení, supratent. je komorový systém rozšířen (3. komora dosahuje šíře 12-13 mm, symetricky jsou rozšířeny i postranní komory, nejvýrazněji v oblasti jejich těl), středočárové struktury jsou bez posunu, 4. komora není dilatovaná, je středově uložená. Kalcifikace v sifonech. Závěr: patrný triventrikulární hydrocefalus.

Neurologické vyšetření: bez lateralizace, Mingazzini udrží, stisk symetrický, stoj i chůze o širší bázi, frustní pravostranná centrální hemiparesa s centrální paresou n. VII vpravo jako stav po starším lakunárním infarktu v povodí ACM vlevo. Plně vyjádřená klinická triáda při tříkomorovém hydrocefalu.

Doppler karotid: vysoko uložené karotické bifurkace, v pravé karotické bifurkaci menší stabilní AS pláty, gracilní pravá a. vertebralis.

Vzhledem k nálezu na CT mozku doporučil neurolog provést radionuklidovou cisternografii.

Radionuklidová cisternografie:
přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection) o aktivitě 25 MBq. Scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens (s kolimátory High energy) za 5 a 24 hod. po aplikaci a to v projekci přední, zadní a obou bočních. V každé projekci bylo nastřádáno 300000 až 400000 impulzů.

Na scintigramech (obr.1) za 5 hod. po aplikaci je patrná zpomalená difuze radiofarmaka v subarachnoidálních prostorách nad konvexitami hemisfér a reflux radioindikátoru do postranních komor. Za 24 hod. po podání radiofarmaka (obr.2) je stále zpomalená difuze radioaktivity, reflux do mozkových komor je výrazný. Jedná se tedy o zpomalení tranzitu radiofarmaka a výrazný cisternoventrikulární reflux. Nález svědčí pro komunikující neobstrukční hydrocefalus.
 

Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 5 hod., nahoře přední a zadní projekce, dole pravá a levá boční projekce.

/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 5 hod., nahoře přední a zadní projekce, dole pravá a levá boční projekce. /

 

Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie –scintigrafie za 24 hod., nahoře přední a zadní, projekce, dole pravá a levá boční projekce.

/ Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie –scintigrafie za 24 hod., nahoře přední a zadní, projekce, dole pravá a levá boční projekce. /
 

Závěr
U nemocného vyšetření CT mozku a radionuklidová cisternografie prokazují tříkomorový hydrocefalus. Stav byl konzultován s neurochirurgem, který doporučil dispenzarizaci pacienta v neurologické ambulanci s kontrolním vyšetřením CT mozku v časovém odstupu. Při progresi pak případné chirurgické řešení.

Poděkování
Za spolupráci děkuji MUDr. Lucii Štětinské z interního oddělení Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz