KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-25 ze dne 18.01.2008
 

Komunikující normotenzní hydrocefalus,
radionuklidová cisternografie


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba


Kazuistika

76 letá nemocná.

RA: bezvýznamná.
OA: stav po recidivujících plicních embolizacích. ICHS chronica, varices cruris bilat., stav po operaci pravého ramenního kloubu, smíšená hyperlipoproteinémie, stav po CHCE, hypertenze.
AA: neguje.
FA: Novalgin 500 mg tbl 1-0-1, Warfarin 5 mg tbl 1-0-0, Oxycontin 10 mg tbl 1-0-0, Enap H tbl 1-0-0, Simvastatin ratio 20 mg tbl 0-0-1, Preductal MR tbl 1-0-1, Enap 5 mg tbl 0-0-1/2, Euphyllin 200 mg tbl 1-0-0, Acidum folicum tbl 1-0-1, Caltrate plus tbl 1-0-1, Fraxiparine 0,3 ml s.c. 1-0-0.
NO: Pacientka odeslána z neurologického oddělení k provedení cisternální scintigrafie. Inkontinence noční, pleny, pád s tržnou ranou okcipitálně vpravo s amnezií na děj. Dle CT mozku vnitřní hydrocefalus. Oční vyšetření bez známek městnání. Neurochirurgem doporučeno doplnění cisternální scintigrafie k vyloučení komorového refluxu v rámci normotenzního hydrocephalu. V případě pozit. nálezu kontrola neurochirurgická ke zvážení shuntové operace. EEG: lehce abnormní záznam pro opak. hyperfunkční projevy na podkladě nepravidelného beta typu záznamu. Neurologické vyš.: diadochokineza pomalejší bilat., dolní končetiny: Lass volný rr. sym střední, pyramid. jevy irit. ne, Babinski naznačeně vlevo, bez akrálního oslabení. Páteř: v ose, hybnost na lůžku věkem omezená všemi směry, stoj a chůze: o široké bazi, frontální s dopomocí, citlivost: neudává poruchu citlivosti. Test kognitivních funkcí 22 bodů.

Oxycontin užívá dlouhodobě již před hospitalizací, na neurologickém oddělení ponechán z důvodu syndromu odnětí.


Radionuklidová cisternografie

Přístupem ve výšce 4. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v objemu 2 ml o aktivitě 37 MBq 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection). Scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens (s kolimátory High energy) za 5, 24 a 48 hod. po aplikaci a to v projekci přední, zadní a obou bočních. 

Na scintigramech za 5 hod. po aplikaci (obr.1) je patrná zpomalená difuze v subarachnoidálních prostorách nad konvexitami hemisfér a reflux radioindikátoru do postranních komor. Za 24 hod. po podání radiofarmaka (obr.2) je stále značně zpomalená difuze radioaktivity, reflux do mozkových komor je výrazný. Za 48 hod. po aplikaci (obr.3) nadále pozorujeme výrazný reflux radiofarmaka do postranních komor, radioindikátor stále nedosahuje k úrovni sinus sagittalis superior jako projev výrazně zpomalené difuze radiofarmaka v subarachnoidálních prostorách při významném cisternoventrikulárním refluxu. Jde o zpomalení tranzitu radiofarmaka a výrazný cisternoventrikulární reflux. 


Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie - scintigramy za 5 hod.

/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie - scintigramy za 5 hod.,
v přední, zadní, pravé a levé boční projekci. /


Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie - scintigramy za 24 hod.

/ Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie - scintigramy za 24 hod.,
v přední, zadní, pravé a levé boční projekci. /


Obr. č. 3: Radionuklidová cisternografie - scintigramy za 48 hod.

/ Obr. č. 3: Radionuklidová cisternografie - scintigramy za 48 hod.,
v přední, zadní, pravé a levé boční projekci. /


Závěr

U 76 nemocné jsme pomocí radionuklidové cisternografie potvrdili neobstrukční komunikující hydrocefalus. Neurochirurg rozhodne o chirurgickém řešení – o shuntové operaci.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software