Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Obrovská komunikující arachnoidální cysta

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava-Poruba


Kazuistika

29 letý pacient s touto anamnézou:

RA: matka DM, otec + v 73 letech na recid. IM, CMP, hypertenze
OA: Vředová choroba gastroduodena - t.č. v remisi, stp operaci tříselné kýly vpravo v dětství, stp APE v dětství, jiná sledovaná onemocnění neguje, úrazy: před 15 roky upadl na schodech, uhodil se do hlavy okcipitálně vpravo - tržná rána.
FA: bez chron. medikace

NO: Pacient udává asi 3 měsíce, několikrát za den, vždy zlomkový pocit nejistoty při chůzi, zavrávorání. V posledním týdnu již ne. Jiné potíže nejsou. Oční vyš. negativní. Pro tyto potíže vyšetřen na neurologii, na CT a MR mozku rozsáhlý cystický proces F-T-P vlevo - v.s. arachnoidální cysta, po konzultaci pacient přijat k došetření na neurochirurgickou kliniku – plánována radionuklidová cisternografie a další chirurgické řešení..
Pacient při plném vědomí, orientován, bez fatické poruchy, bez známek ikteru či cyanosy, hemodynamicky stabilizovaný, TK 130/80, dýchání čisté, alveolární bez vedl. fenomenů, břicho nebol., aperitoneální, TPT neg., dolní končetiny bez otoků, lýtka volná.
Neurotop. negat., hl.nervy bez poruch, bez lateralizace, chůze a stoj bez poruch.

Nemocný byl odeslán k provedení radionuklidové cisternografie k posouzení komunikace mezi cystickým útvarem frontotemporoparietálně vlevo a likvorovými cestami.

Radionuklidová cisternografie:
přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection) o aktivitě 25 MBq. Scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens (s kolimátory High energy) za 4, 8 a 24 hod. po aplikaci a to v projekci přední, zadní a obou bočních (za 4 hodiny pouze v přední a zadní projekci). Každá projekce byla střádána pět minut. 

Na scintigramech za 4 hod. (obr.1) po aplikaci pozorujeme difuzi radioaktivity páteřním kanálem do bazálních cisteren a jen nepatrný průnik do subarachnoidálních prostorů. 

Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 4 hod.

/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 4 hod., přední a zadní projekce. /

 

Na scintigramech za 8 hod. (obr.2) po aplikaci je patrný průnik radiofarmaka do rozsáhlé cysty vlevo frontotemporoparietálně.Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 8 hod.

/ Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 8 hod., přední, zadní, levá boční a pravá boční projekce. /Za 24 hod. po podání radiofarmaka (obr.3) je radioindikátor téměř výlučně v této rozsáhlé cystě, jinak prakticky chybí radiofarmakum v jiných částech subarachnoidálních prostorů.


Obr. č. 3: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 24 hod.

/ Obr. č. 3: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 24 hod., přední, zadní, pravá boční a levá boční projekce. /
Nález svědčí pro velký cystický komunikující útvar vlevo frontotemporoparietálně. 


Závěr
U pacienta vyšetření radionuklidovou cisternografií prokazuje, že dříve zjištěný (CT, MRI) velký cystický útvar frontotemporoparietálně vlevo, jenž mohl vzniknout po úraze před 15 roky, komunikuje s likvorovými cestami.

Tento nález bude řešen neurochirurgickým zákrokem.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz