KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEUROLOGIE  -  kazuistika NEU-27 ze dne 02.04.2008
 

Scintigrafie 111In-DTPA metodou SPECT v diagnostice
normotenzního hydrocefalu


MUDr. Jaromír Bernátek
oddělení nukleární medicíny
Baťova krajská nemocnice, Zlín


Žena, 60 let.

Pacientka přijata s časovým odstupem na neurologické oddělení k potvrzení dg. normotenzního hydrocefalu.

Z rodinné anamnézy: sestra se léčí s cukrovkou, rodiče měli hypertenzi

Z osobní anamnézy: hypertenzní choroba, depresivní syndrom

V medikaci: Baclofen, Asentra, Lokren

Nynější onemocnění: viz výše

Objektivně neurologicky při přijetí: lucidní, orientovaný, řeč plynulá, ameningeální, hl. pokl. nebol., VII. symetr. patr. obl. sym., jazyk středem, zornice izokorické, nyst. 0, HKK: rr. C5-8 bilat. symetr., střední, v Ming. lehká instabilita, tromn. neg. bilat., špetku svede bilat., kvadruhyperreflexie, kvadrupyramidová symptomatologie

Paraklinická vyšetření: KO a MS bez patologie, moč+sed. rovněž, likvor čirý, pandy 0, glu 4,1, Cl 124, celk. bílk. 0,28, laktát 1,44, lymf. 1, ery 59, mon. 0, segm. 0, cytologie-monocytární oligocytóza.


Z vyšetřovacího programu:
Interní vyšetření-bez patologie
Psychologické vyšetření-aktuálně neprokázalo poruchy kognitivních funkcí, úroveň paměťových funkcí celkově průměrná, intelekt v dolním průměru, kresebný a písemný projev bez známek organicity, psychomotorické tempo celkově pomalejší, pozornostní faktory v rámci širší normy, výkony vyrovnané, bez chyb, osobnostně žena emočně stabilní, vytrvalá, s dobrou schopností sebeřízení
Ekg-sinusový rytmus, nespecifické změny v oblasti přední stěny
RTG S+P-bez patologieDoplněna izotopová cisternografie za 4,24 a 48 hodin po aplikaci 37MBq 111In-DTPA na kameře GAMMA MB 9200, použit kolimátor pro střední energie, matrix 64x64 a vyhodnocovací systém Gamma 11. Provedeny projekce AD, DX, SIN, impulsy střádány 720 sekund.: kde již za 5 hodin vidíme výrazně zvětšenou IV. komoru i obě komory postranní, zvl. v cornu inf , se zpomaleným odtokem do subarachnoidálního prostoru. Nález doplněn i metodou SPECT, na dvouhlavé SPECT gamakameře AXIS (2001) fy Picker, vyhodnocovacím zařízení ODYSSEY LX. Parametry akvizice: planární snímky - matrix 256x256, SPECT matrix 64x64, kolimátor MEGAP-Par. , kde je nález ještě zřetelnější, viz. obr.


Další průběh: pacientka poté propuštěna do ambulantní péče se závěrem normotenzní hydrocefalus s průkazem hyporesorpce likvoru z dolního rohu levé postranní komory nejasné etiologie 

Diskuze: Z výše uvedeného tedy vyplývá přínos metod nukleární medicíny v neurologii, v tomto případě izotopové cisternografie pomocí 111In-DTPA v potvrzení normotenzního hydrocefalu s možností využití metody SPECT.Obr.1.: Planární zobrazení v AP, SIN a DX projekcích

/ Obr.1.: Planární zobrazení v AP, SIN a DX projekcích s patologicky se zobrazujícími postranními komorami./
Obr.2.: Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci

/ Obr.2.: Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologicky se zobrazujícími postranními komorami a se zvětšenou IV. komorou./Obr.3.:  Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci

/ Obr.3.:  Izotopová cisternografie metodou SPECT za 24 hodin po aplikaci s následnou rekonstrukcí v rovině transversální, sagitální a koronální s patologicky se zobrazujícími postranními komorami, 3D zobrazení./


Obr.4.: nález při SPECT za 72 hod.

/ Obr.4.: nález při SPECT za 72 hod./
Obr.5.: nález při 3D za 72 hod.

/ Obr.5.: nález při 3D za 72 hod./


Pracoviště:

Baťova krajská nemocnice
oddělení nukleární medicíny
prim. MUDr. Jiří Bakala
Havlíčkovo nábř. 600
762 75   ZLÍN

kontakt na autora:

MUDr. Jaromír Bernátek
tel.: 577 552 233

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software