Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Cisternografie – komunikující cysta

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
Na naší klinice byla vyšetřena 63 letá nemocná.

NO: stav po exstirpaci neurinomu akustiku vlevo, poté vznik pneumocefalu temporálně vlevo. CT vyloučilo komunikaci mezi středouším a cystou..

Nemocná byla odeslána k provedení radionuklidové cisternografie k posouzení eventuální komunikace mezi cystickým útvarem temporálně vlevo a likvorovými cestami.


Radionuklidová cisternografie:
přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection) o aktivitě 25 MBq. Scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens (s kolimátory High energy) za 5 a 24 hod. po aplikaci a to v projekci přední, zadní a obou bočních. V každé projekci bylo nastřádáno 300000 až 400000 impulzů. 

Na scintigramech (obr.1) za 5 hod. po aplikaci je patrná výrazně zpomalená difuze radiofarmaka v subarachnoidálních prostorách, radiofarmakum se dostává do bazálních cisteren a velkého cystického útvaru temporálně vlevo, jen malé množství radioaktivity je nad konvexitami hemisfér.

Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 5 hod.

/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 5 hod., přední, zadní, levá boční a pravá boční projekce. /


Za 24 hod. po podání radiofarmaka (obr.2) je nález téměř beze změny, jen se ještě dále zvýšila depozice radioindikátoru ve velkém cystickém útvaru.


Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 24 hod.

/ Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 24 hod., přední, zadní, levá boční a pravá boční projekce. /

Nález svědčí pro velký cystický komunikující útvar vlevo temporálně. 


Závěr:
U nemocné vyšetření radionuklidovou cisternografií prokazuje, že dříve diagnostikovaný velký cystický útvar temporálně vlevo, jenž vznikl po operačním zákroku (exstirpaci neurinomu akustiku) komunikuje s likvorovými cestami.

Připadá v úvahu neurochirurgický zákrok.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz