Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Radionuklidová cisternografie - podezření na nazální likvoreu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika

63 letý nemocný s touto anamnézou:

OA: dříve sledován pro mikrohematurii, léčí se pro hypertenzi, VAS C a L páteře, operace APE, herniotomie ing vlevo, opakované operace varixů dolních končetin bilat, kýla varlete.
NO: došetřován na neurologii pro vertigo a hypakuzi, stav uzavřen jako periferní vestibulární syndrom.Na MR nález makroadenomu hypofýzy, poté došetřen - oční - koncentrické zúžení zorného pole oboustranně, endokrinologicky bez hyper- nebo hypopituitarizmu. U pacienta následně provedena endoskopická transsfenoidální exstirpace makroadenomu hypofýzy.
Na kontrolní MR mozku bez rezidua tumoru. Časně po operaci po dimisi domů si všiml výtoku z nosu, několikrát denně čirá tekutina, nyní již menší množství, teploty nebyly, pacient ameningeální, neurologický nález negativní, přijat na doporučení neurochirurga k vyloučení nazální likvorey.

Dg. souhrn
Nazální likvorea v.s.
Stp. transfenoidální - endoskopické exstirpaci makroadenomu hypofýzy

Nemocný byl odeslán k provedení radionuklidové cisternografie k potvrzení nebo vyloučení nazální likvorey po operaci adenomu hypofýzy.


Radionuklidová cisternografie:
přístupem ve výšce 5. bederního obratle jsme po lumbální punkci aplikovali v malém objemu 0,5 ml 111In-DTPA (přípravek Indium (In111) DTPA injection) o aktivitě 25 MBq. Scintigrafické vyšetření jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E.CAM firmy Siemens (s kolimátory High energy) za 4 a 24 hod. po aplikaci a to v projekci přední, zadní a obou bočních. Každá projekce byla střádána pět minut. 

Na scintigramech za 4 hod. (obr.1) po aplikaci pozorujeme průnik radioaktivity páteřním kanálem do bazálních cisteren a do subarachnoidálních prostorů zhruba do poloviny výšky nad konvexitami hemisfér. 


Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 4 hod. po aplikaci, přední, zadní a obě boční projekce

/ Obr. č. 1: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 4 hod. po aplikaci, přední, zadní a obě boční projekce. /

 

Za 24 hod. po podání radiofarmaka (obr.2) je radioindikátor v subarachnoidálních prostorách nad konvexitami hemisfér a dosahuje až k sinus sagittalis superior. 


Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 24 hod. po aplikaci, přední, zadní, levá boční a pravá boční projekce

/ Obr. č. 2: Radionuklidová cisternografie – scintigrafie za 24 hod. po aplikaci, přední, zadní, levá boční a pravá boční projekce. /


Měřením radioaktivity v nosních longetách nezjišťujeme její vyšší úroveň – aktivita je nižší než aktivita odebraného krevního séra (aktivita longety z levého nosního průduchu 1070 impulzů za 100 sekund, aktivita longety z pravého nosního průduchu 1770 imp./100 sekund a aktivita 1 ml séra 4260 imp./100 sekund). 


Závěr
U pacienta vyšetřením radionuklidovou cisternografií nepotvrzujeme podezření na nazální likvoreu po proběhlé operaci adenomu hypofýzy.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta:
MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz