Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Přínos imunoscintigrafie pomocí fragmentů protilátky proti CEA v diagnostice recidivy carcinomu tlustého střeva.

MUDr. Vojtěch Grecman
Odd. nukleární medicíny
Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště


Anamnestické údaje:

Muž, 29 let , pozoroval v květnu 1998 bolesti břicha, střídání zácpy a průjmu, tmavou krev ve stolici, subfebrilie.Přijat na chirurgické oddělení, zde provedena irrigoskopie s nálezem colitis ulcerosa part. distalis susp. Proto přeložen na interní oddělení, kde pokračováno ve vyšetřování.


Vyšetření:

Výtah z vyšetření: FW 15/40, CRP 40, jinak biochemický nález bez pozoruhodností.
Sono dutiny břišní: játra a slezina bez patologie, uzliny nezvětšeny.
Rtg srdce a plic: nález odpovídá věku, bez infiltrace a ložiskových změn

Kolonoskopie: Stenosa sigmoidea v 50 cm s těžkými makroskopickými změnami – lem stenosy je překrvený, sliznice křehká, s mapovitými okrsky . V místě zúžení je sliznice šedá, prosáklá, při odběrech kašovité konsistence – zatím nejasné etiologie, vyčkat výsledku histologie

Histologické vyšetření : Adenocarcinom intestinálního typu

Poté se opět pacient ocitá na chirurgickém oddělení, kde provedena 16.7.99 resekce sigmatu.Zhodnoceno jako Dukes C T2, N1, M0.Provedena adjuvantní terapie levamizolem a 5-FU + leukovorin. Dále sledován na onkologickém oddělení, kde pravidelně odebírány vzorky krve na stanovení tumormarkerů (stanoveno metodami ELISA na OKB).

 

CEA

TPA

CA 19-9

  ug/l ug/l U/ml
Norma: 0 – 2,5 0 - 0,95 0 – 35
30.7.1998 4,2 0,78 5,1
20.8 3,5 0,32 3,1
29.9. 6,6 2,4 3,2
29.10. 7,1 1,4 4,5
24.11. 10.5 0,37 8,4
14.12 27,8 0,61 15,8
8.1.1999 34,3 0,51 26,4

Z uvedených hodnot je patrný prudký vzrůst hodnot CEA. Proto onkolog ordinuje vyšetření břicha pomocí CT a sonografie. Výsledek hodnocen jako negativní, a to opakovaně od listopadu 98 až do ledna 99. Podobně vyzněla i irrigografie, kde jen stav po resekci sigmatu, bez známek recidivy procesu.


Scintigrafické zobrazení:


Vzhledem k těmto skutečnostem provedena 27.1.1999 scintigrafie pomocí značeného Fab´ fragmentu protilátky proti CEA (přípravek CEA-Scan). Proveden po přípravě doporučené výrobcem. Zhotoveny statické scany za 3 hodiny po aplikaci v matici 128x128 na 500 000 imp. Pořízeno také SPECT vyšetření oblasti břišní. Protokol: matice 64x64, 60 projekcí S and S, 360 st., zpracováno zpětnou projekcí s prefiltrací a zhotoveno zobrazení ve třech rovinách na sebe kolmých.

CEA-Scan: SPECT zobrazení, koronální řez   CEA-Scan: SPECT zobrazení, sagitální řez
/ Obrázek č.1: Scintigrafie 99mTc-anti-CEA Fab´
fragment: SPECT zobrazení, koronární řez /
  / Obrázek č.2: SPECT zobrazení, sagitální řez /

Na zobrazeních je zcela jasně patrná akumulace radiofarmaka v oblasti hilu jaterního velikosti asi 30x30x30 mm. Viz obrazy č.1 a 2. Také 3 D ve dvouprahovém zobrazení je instruktivní – viz obraz č.3 - kde patologické ložisko se zobrazuje v přední části jaterního parenchymu před ledvinami. Projekce je z pravé strany pacienta.

CEA-Scan: 3D rekonstrukce
/ Obrázek č.3: zobrazení 3D, projekce z pravé strany pacienta /

Na základě tohoto nálezu pacient odeslán na MOÚ do Brna, kde opětovně 16.2.99 provedeno CT jater. Na něm nyní zcela jasné ložisko velikosti 30x30 mm v hilové oblasti jater.Proto u pacienta nasazena léčba pomocí protokolu De Gramont (FaFu). Proběhly 4 serie této léčby. Na dalších CT a sono vyšetření ovšem progrese nálezu.

Nyní pacient odmítá léčení, chodí k léčiteli. Uvažováno o aplikaci CAMPTO. Poslední hodnoty tumormarkerů jsou následující CEA: 5980 ug/l, TPA: 4,7 ug/l, CA 19-9: 2186 U/ml.


Závěr:

Vyšetření pomocí CEA Scanu zcela jasně stanovilo příčinu zvýšených hodnot CEA a CA 19-9, a to výrazně dříve, než se podařilo stanovit diagnosu jiným morfologickým vyšetřením.


Pracoviště:

Nemocnice s poliklinikou
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Vojtěch Grecman
Purkyňova 365
686 68 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Kontakt na autora:
tel.: 0632 - 529 753
e-mail:
grecman@nspuh.cz


Upozornění: Stanovení TPA prováděno soupravou ELISA s detekcí antigenu odlišného od originál souprav TPA firmy Sangtec Medical v nabídce KC SOLID, spol. s r.o. !

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz