Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan - karcinoid ilea se solitátní jaterní a mnohočetnými uzlinovými metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
59 letá pacientka 
NO: Pacientka s dg karcinoid agresivního typu, stp resekci ilea (velikost tumoru 4 cm), nález pozitivní metastatický ve 4 uzlinách z 13 odebraných v oblasti mesenteria, malý oboustranný fluidothorax. Dle laboratorních výsledků hepatopatie – pooperačně GMT 10, ALP 9.

Ultrasonografie jater: susp. hemangiom velikosti 10 mm na pomezí laloků II a IV, jinak bez ložiskových změn. 

Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a za 24 hod. (obr. 2) a tomografickou scintigrafii (SPECT) jater za 24 hod. (obr. 3) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v ledvinách a močovém měchýři, poněkud ve střevech. Dále pozorujeme menší patologické ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků. Ložisko má pravidelný okrouhlý tvar. 
Nález při vyšetření Octreoscanem svědčí pro ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po inj. OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po inj. OctreoScanu /Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie jater 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie jater 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na okrouhlé ložisko ve ventrokraniální části jater na rozhraní laloků /
Závěr:
U pacientky po operačním odstranění karcinoidu ilea a mesenterických uzlinových metastáz byla scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázána solitární jaterní metastáza.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz