Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan - karcinoid appendixu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
NO: U 21 leté pacientky byl při appendektomii náhodně zjištěn karcinoid červovitého přívěsku. Tato operace byla v důsledku perforace appendixu komplikována pelveoperitonitidou.

Byla odeslána k vyšetření na naši kliniku před případným rozšířením chirurgického zákroku. 

Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1) a tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve za 5 hod. (obr.2) a celotělovou scintigrafii 24 hod. (obr. 3) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens.

Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, ve střevech. Na planární scintigrafii za 4 hodiny po aplikaci je také ložisko těsně vlevo od střední čáry nad močovým měchýřem. Toto ložisko však na tomografických scintigramech za 5 hod. ani na planárních scintigramech za 24 hodiny po podání radioindikátoru již není patrné. Za 24 hod. je lehká nevýrazná depozice radiofarmaka ve štítné žláze. Závěr: neprokazujeme tkáň se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy. /Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/


Závěr:
U mladé, 21 leté pacientky s náhodně při appendektomii zjištěným karcinoidem appendixu nezjišťujeme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem žádnou tkáň s vyšší hustotou somatostatinových receptorů. Není proto potřebný další chirurgický zákrok.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz