Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan - karcinoid žaludku s jaterními, břišními a pánevními metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
U 72 leté pacientky byl zjištěn karcinoid angulární řasy žaludku. Podstoupila operaci – subtotální resekci žaludku.

Devět měsíců poté byly při vyšetření magnetickou rezonancí prokázány mnohočetné jaterní metastázy.

Byla odeslána k vyšetření na naši kliniku před plánovanou léčbou analogem somatostatinu. 

Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1), tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve za 4,5 hod. (obr.2), celotělovou scintigrafii za 24 hod. (obr. 3) a tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve za 24,5 hod. (obr. 4) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 4,5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 4,5 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní dvě řady: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní dvě řady: koronální řezy. /Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24,5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24,5 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy. /


Je patrná fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, ve střevech. Na scintigramech planárních a tomografických jsou kromě toho patrná mnohočetná ložiska v játrech, tři drobná ložiska nad močovým měchýřem, dvě ložiska nad sebou umístěná ve střední části břicha těsně vpravo od střední čáry. Závěr: prokazujeme mnohočetná ložiska tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v játrech, břiše a pánvi – vícečetné jaterní, břišní a pánevní metastázy karcinoidu.

Závěr:
U nemocné se zjištěným karcinoidem žaludku, pro nějž byla provedena subtotální resekce žaludku, potvrzujeme (již magnetickou rezonancí prokázané) jaterní metastázy. Navíc jsou patrné i metastázy ve střední části břicha a v pánvi nad močovým měchýřem.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz