Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor pankreatu s metastatickým postižením jater

MUDr. Jitka Svobodová
Oddělení nukleární medicíny
Ústřední vojenská nemocnice Praha


Kazuistika:

Muž, 63 let.
Pacient přijat k hospitalizaci v ÚVN za účelem dovyšetření a objasnění etiologie ložiskového postižení jater a pankreatu.

OA:
1952-hepatitis
ICHS, st.p. opakovaných IM, st.p. ACB (1994), st.p. IM s PCI 
a implantací stentu do bypassu (7/2007)
Arteriální hypertenze cca 15 let
DM 2.typu na PAD asi 1 rok
ICHDK

RA: bratr onemocnění slinivky (neví původ), jinak bezvýznamná.

NO: 14 dnů před hospitalizací po dietní chybě náhle vzniklá prudká bolest v epigastriu s propagací do levé části zad, která měla stálé trvání a pacient musel vyhledat lékařskou pomoc ve spádovém zdravotnickém zařízení.

Provedená vyšetření:
EHČTT – nález gastritidy antra a lehké vulvitidy
SONO + CT – shodný závěr:
2 ložiska na přechodu hlavy a těla pankreatu (1 charakter cysty)
a vícečetné ložiskové postižení jater.
Potíže po několika dnech diety ustoupily.

Stav při přijetí:
TK – 115/80, TF -60/min.
Obézní, orientovaný, bez ikteru a cyanozy, klidově eupnoe, hydratace v normě.
Hlava, krk + hrudník – bpn.
Břicho: v niveau, dýchá volně, pokl. dif. bubínkový, měkké, palpačně nebolestivé, bez hmatné rezistence, ale pro obezitu obtížněji vyšetřitelné. Peristaltika živá, játra a slezina nehmatná, podbřišek klidný. Tapot. bilat. negativní.
DK: pulzace do periferie nehmatné, jinak bpn.

Laboratoř:
Onkomarkery negativní, KO + biochemie bez patologických změn

Další vyšetření:

EUS a UZ navigovaná biopsie pankreatu a jater
Zá: Tumor těla a kaudy pankreatu, odebrány biopsie z obou ložisek pankreatu i z jaterních meta.

Scintigrafické zobrazení - OctreoScan
Vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In – pentetreotidu (OctreoScan) bylo provedeno 5 a 24 hod. po i.v. aplikaci 185 MBq 111In-pentetreotidu na dvouhlavé tomografické gamakameře E.CAM Siemens. Celotělová scintigrafie byla doplněna SPECT vyšetřením oblasti břicha. Na provedených scintigramech byl nález prakticky identický za 5 i 24 hod.

 

Obr. č.1: Celotělová scintigrafie 111In-pentetreotide (OctreoScan) v přední a zadní projekci

/ Obr. č.1: Celotělová scintigrafie 111In-pentetreotide (OctreoScan) v přední a zadní projekci /Obr. č.2: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan)

/ Obr. č.2: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan)/Obr. č.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan)

/ Obr. č.3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci 111In-pentetreotide (OctreoScan)/


Patologicky zvýšená koncentrace somatostatinových receptorů byla prokázána v mnohočetných ložiscích v játrech a zřetelně v jednom ložisku v oblasti pankreatu (anteromediálně od horního pólu levé ledviny). Patologicky zvýšená akumulace radiofarmaka v ložisku charakteru cysty, které bylo popsaném na CT, nebyla nalezena.

Závěr: scintigrafický nález odpovídá neuroendokrinně aktivnímu tumoru pankreatu s metastatickým postižením jater.


Výsledky biopsie (k dispozici později):
Cytologický nález – zjištěny buňky z maligního epitelového nádoru.
Kompletní histologický nález:
Morfologie i imunoprofil nádorových buněk odpovídá neuroendokrinnímu karcinomu nižšího maligního potenciálu.


Závěr:

Vyšetření somatostatinových receptorů pomocí 111In – pentetreotidu (OctreoScan) společně s kompletním histologickým nálezem pomohlo objasnit etiologii prokázaného ložiskového postižení jater a sleziny.

Pacient byl předán k léčbě a následnému sledování na specializované pracoviště IV. interní kliniky VFN v Praze.


Pracoviště:

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oddělení nukleární medicíny
primářka: MUDr. Jitka Svobodová
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6 – Střešovicekontakt na autora: 
MUDr. Jitka Svobodová
e-mail: jitka.svobodova@uvn.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz