KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-107 ze dne 27.06.2008
 

Octreoscan - karcinoid plic s metastázami v hilových uzlinách, negativní scintigrafický nález

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
U 51 letého nemocného byl zjištěn maligní karcinoid v pravém dolním plicním laloku (biopsie při bronchoskopii) s metastázami do hilových uzlin a suspektními metastázami do mediastina. Nelze vyloučit satelitní ložiska v pravém plicním křídle.

Před chirurgickým výkonem byl odeslán k vyšetření na naši kliniku k vyloučení metastáz. 

Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou a cílenou tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku a břicha za 4 hod. (obr. 1) a planární celotělovou a cílenou tomografickou (SPECT) scintigrafii hrudníku za 24 hod. (obr.2) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens.Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a cílená tomografická scintigrafie hrudníku a břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a cílená tomografická scintigrafie hrudníku a břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Tomografická scintigrafie na obrázcích vpravo: transverzální řezy, sagitální řezy, koronální řezy /
Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a cílená tomografická scintigrafie hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a cílená tomografická scintigrafie hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Tomografická scintigrafie na obrázcích vpravo: transverzální řezy, sagitální řezy, koronální řezy. /

 


Je patrná pouze fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, v ledvinách a močovém měchýři, ve střevech. Závěr: neprokazujeme tkáň se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů.


Závěr:
U 51 letého pacienta s maligním karcinoidem v pravém dolním plicním laloku s metastázami do hilových uzlin a suspektními metastázami v mediastinu neprokazujeme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem žádnou tkáň s vyšší hustotou somatostatinových receptorů. Není zobrazeno ani primární ložisko, ani metastázy. Jde tedy nejspíše o falešně negativní nález.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software