Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Generalizovaný karcinoid – progrese metastatického postižení

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika: 

Kazuistika pacientky uvedena již dříve - ONK-94. 34 letá pacientka s dg generalizovaný karcinoid v dutině břišní, st.IV, histologicky: nemalobuněčný neuroendokrinní karcinom karcinoidního typu, vysoce maligní, chromogranin 3+, NCE 3+.
St.p. polypektomii žaludečního polypu, ve kterém zřejmě primární zdroj generalizace - při diagnostice postižení ovarií bilaterálně, těla děložního, LU retroperitonea, colon sigmoideum, pozit. ascitická tekutina - st.p.hysterektomii, appendektomii, samplingu pánevních LU, pooperačně reziduum v játrech a LU paraaortálně.

Je léčena pro jaterní, plicní a zřejmě pankreatické metastázy karcinoidu žaludku.

Poté, co jsme scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem prokázali tyto metastázy, byla nemocná dále léčena třemi cykly Sandostatinu LAR 20 mg i.m. do gluteálního svalu.

Tři měsíce po provedeném prvním vyšetření Octreoscanem byla nemocná odeslána ke kontrolnímu vyšetření ke zhodnocení případné progrese a efektu terapie. 


Scintigrafické zobrazení:

Po příslušné přípravě jsme po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens za 4 hodiny provedli planární celotělovou scintigrafii (obr. 1), cílenou tomografickou scintigrafii břicha a hrudníku (obr. 2-4), za 24 hod. pak opět celotělovou scintigrafii (obr. 5) a cílenou tomografickou scintigrafii břicha a hrudníku (obr. 6). 

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr. č. 2: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 2: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu
Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronární řezy/Obr. č. 3: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 3: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Patrná metastáza v nadklíčku vpravo a v levém dolním plicním poli/Obr. č. 4: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 4: SPECT břicha a hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu
patrná metastáza v nadklíčku vpravo/Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr. č. 6: SPECT břicha a hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr. č. 6: SPECT břicha a hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronární řezy/

 


Je patrná jednak fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři, střevech. V játrech jsou navíc vícečetná patologická ložiska. Dále ložiska promítající se do oblasti pankreatu, v dolním plicním poli vpravo, drobné ložisko v levém dolním plicním poli, v nadklíčku vlevo mediálně a v nadklíčku vpravo, v dolní části krku vlevo laterálně. Nález odpovídá mnohočetným metastázám karcinoidu v játrech, pankreatu, plicích, v uzlinách nadklíčkových oboustranně, v uzlinách na krku vlevo dole. Oproti vyšetření před třemi měsíci poměrně výrazná progrese nálezu.

Závěr:


Opakované scintigrafické vyšetření Octreoscanem zjistilo progresi mnohočetných jaterních, pankreatických, plicních a uzlinových metastáz v nadklíčcích a na krku.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz