Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Octreoscan – primární nebo metastatický karcinoid ledviny s dalšími metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
32 letý pacient

RA: otec zemřel ve 40 letech na krvácení z žaludečního vředu.
OA: stp. operaci levého kyčelního kloubu v dětství po autonehodě, nefrolithiasa vpravo v anamnéze, pro ni opakovaná ESWL vpravo (extracorporeal shock wave lithotripsy).
NO: Pacient s anamnézou nefrolithiasy vpravo. Došetřován pro dyspepsie - zjištěn útlak zvenčí. Dle CT tumor pravé ledviny bez známek trombozy renální žíly či v. cava inf. Provedena pravostranná transperitoneální nefrektomie.Výkon bez komplikací.
Laboratorní a paraklinická vyšetření
Histologické vyšetření: ledvina s makroskopicky patrným tumorem velikosti 9,5x8x7 cm, mikroskopicky tvořeným strukturami karcinoidu bez známek invaze mimo ledvinu, pod kapsulou zachyceny známky lymfovaskulární invaze
Pánvička: bez maligních změn
Hilové cévy: bez přítomnosti maligních změn
Ureter: bez maligních změn, v okolí přilehlých struktur pánvičky se nacházejí struktury nádoru, které však do pánvičky neinvadují (odpovídá makroskopickému nálezu)
Diagnostický souhrn: Karcinoid pravé ledviny, stp transperitoneální nefrektomii vpravo. 
Vzhledem k histologickému nálezu nutné další došetření k vyloučení ev. primárního karcinoidu - prim. karcinoid ledviny je raritním nálezem.
Nutno došetřit GIT - double baloon endoskopie nebo enterální kapsle. Laboratorní došetření - kys. vanilmadlová atd., Octreoscan. 


Scintigrafie Octreoscanem:
Po příslušné přípravě jsme provedli planární celotělovou scintigrafii za 4 hod. (obr. 1), tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve za 4,5 hod. (obr.2), celotělovou scintigrafii za 24 hod. (obr. 3) a tomografickou (SPECT) scintigrafii břicha a pánve za 24,5 hod. (obr. 4) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens.

 

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 4,5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 2: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 4,5 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy. /Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24,5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Tomografická scintigrafie břicha a pánve 24,5 hod. po aplikaci OctreoScanu.
Horní řada: transverzální řezy, střední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy. /


Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v levé ledvině (stav po pravostranné nefrektomii – proto pravá ledvina není patrná) a moč. měchýři. Dále je patrné ložisko pod levým jaterním lalokem zhruba kam by se promítala v horizontální rovině pravá ledvinná pánvička (dle symetrického umístění levé ledviny, pokud by byla přítomna pravá ledvina), ale ventrálněji a další ložisko v proximální části pravé paže pod ramenem. Kontrolovali jsme, zda nešlo k částečně paravenozní aplikaci radiofarmaka se střádáním v uzlině v pravé axile – s negativním výsledkem – skutečně jde o patol. ložisko. 
Závěr: patol. nález s dvěma ložisky se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů - pod levým jaterním lalokem zhruba kam by se v horizontální rovině promítala pravá ledvinná pánvička, ale ventrálněji a další ložisko v proximální části pravé paže pod ramenem.
Dop. k přesné lokalizaci obou ložisek doplnit MRI nebo CT.

Závěr:
U 32 letého pacienta byla provedena nefrektomie pro tumor. Histologickým vyšetřením se prokázal karcinoid. Vyšetřením Octreoscanem prokazujeme dvě ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů – jedno ložisko pod levým jaterním lalokem zhruba kam by se v horizontální rovině promítala ledvinná pánvička, ale ventrálněji a další ložisko v proximální části pravé paže pod ramenem. Nelze rozhodnout, zda primární ložisko karcinoidu bylo v ledvině (což by bylo raritní) nebo zda šlo o metastázu (v tom případě by nejspíše bylo primární ložisko pod levým jaterním lalokem). Dále je patrná metastáza v proximální části pravé paže pod ramenem.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz